Aktuality | Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky:

obeculic@stonline.sk

Zoznam aktualít