Aktuality | Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Určenie volebného okrsku, zverejnenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má voliť:

1. Oznamujeme Vám,že starosta obce utvoril podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o       zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "voelbný zákon") 

     1 volebný okrsok, v jednom volebnom obvode Ulič, zároveň určil volebnú miestnosť Obecný úrad - sobášna miestnosť.

      Do obecného zastupiteľstva sa má voliť 7 poslancov.

2. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb 853

Zoznam aktualít