Aktuality | Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - zapisovateľ MVK v Uliči

V zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, starosta obce vymenoval zapisovateľku miestnej volebnej komisie:

Anna Chochrunová, Ulič 203, č.tel.:0902 317 501

email: annachochrunova@gmail.com

Zoznam aktualít