Aktuality | Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v U L I Č I

Obec Ulič uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1.  Stanislav Dinič, 53 r., výsluhový dôchodca, Slovenská národná strana

2.  Ivana Gaľová, 35 r., vedúca predajne, Slovenská národná strana

3.  Silvia Hančinová, 42 r., asistentka predaja, SMER – sociálna demokracia

4.  Nikola Chochrunová,Mgr., 24 r., predavačka, SME RODINA – Boris Kollár

5.  Marcela Kolinčáková, 45 r., SZČO, SMER – sociálna demokracia

6.  Mária Kusinová, 51 r., robotníčka, Strana práce

7.  Ján Mitro, 39 r., invalidný dôchodca, SMER – sociálna demokracia

8.  Dušan Schuster, 42 r., konateľ s.r.o., SMER – sociálna demokracia

9.  Ladislav Stanko, 56 r., výsluhový dôchodca, Slovenská národná strana

10. Michal Šanta, 60 r., údržbár, Slovenská národná strana

11. Vasiľ Šulič, 58 r., colník,štátny zamestnanec, Slovenská národná strana

12. Ján Wiener, 52 r., SZČO, Slovenská národná strana

13. Patrik Wiener, 30 r., SZČO, Slovenská národná strana

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

V

Uliči

Dátum:

18.09.2018

Zoznam aktualít