Aktuality | Výsledky komunálnych volieb

Uverejnenie výsledkov volieb

starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Uliči

Miestna volebná komisia v Uliči podľa §190 zákona č. 180/2014 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje výsledky volieb starostu obce a výsledky volieb do obecného zastupiteľstva.

Starostom obec ULIČ na nasledujúce štvorročné obdobie bol zvolený:

Ján HOLINKA

Za poslancov Obecného zastupiteľstva v Uliči boli zvolení:

Ján Wiener

Patrik Wiener

Ladislav Stanko

Vasiľ Šulič

Ivana Gaľová

Michal Šanta

Stanislav Dinič

Zoznam aktualít