Aktuality | Výsledky komunálnych volieb 2018

Uverejnenie výsledkov volieb starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Uliči podľa počtu platných hlasov:

Kandidáti za starostu obce:

Ján Holinka, počet platných hlasov 298

Martin Makarovič, počet platných hlasov 96

Kandidáti za poslancov Obecného zastupiteľstva v Uliči:

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 7

                                          počet platných hlasov

1. Ján Wiener                              260

2. Patrik Wiener                          239

3. Ladislav Stanko                     208

4. Vasiľ Šulič                               202

5. Ivana Gaľová                           188

6. Michal Šanta                           185

7. Stanislav Dinič                        176

Náhradníci:

1. Marcela Kolinčáková                138

2. Nikola Chochrunová, Mgr.       137

3. Silvia Hančinová                        96

4. Dušan Schuster                         84

5. Ján Mitro                                     73

6. Mária Kusinová                          56

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:  404

Zoznam aktualít