Aktuality | Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby prezidenta SR

obeculic@stonline.sk

Zoznam aktualít