Aktuality | Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR:

obeculic@stonline.sk

Zoznam aktualít