Akcie | Krása spod Polonín oživená v starom dreve

Projekt Spoločne pre región je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. Aj naša obec sa zapojila do tohto projektu pod názvom „Krása spod Polonín oživená v starom dreve“, ktorý bol nadáciou podporený. Hlavným zámerom tohto projektu je úprava starého historického parku, ktorý sa nachádza v centre obce. V minulosti bol rozsiahly, dnes sa zachoval len jeho kúsok. Časť z neho (dolná časť pod cestou) je upravená a svojich návštevníkov upútava originálnou zaujímavosťou –minigalériou drevených kostolíkov (v súčasnosti je ich deväť). Avšak horná časť parku si vyžaduje úpravu a jej sprístupnenie chodníkmi, keďže sa nachádza v strmejšom teréne. Plocha susedí s rómskou osadou, z estetických a bezpečnostných dôvodov je potrebné ju oddeliť zaujímavým živým tradičným oplotením. Samotná obec i jej okolie má zaujímavú históriu, územie národného parku je opradené starými legendami a dôstojnú spomienku si zaslúžia aj významné osobnosti tohto kraja. Žiaľ informovanosť ľudí je slabá a propagácia absentuje. Nedostatkom je taktiež skutočnosť, že z územia miznú staré remeslá. V súčasnosti sa rezbárčením zaoberá už len jeden z obyvateľov celej doliny - p. Miroslav Gaľo, ktorý vytvorí galériu drevených sôch (7ks plastík), ktoré budú pripomínať niektoré dôležité historické udalosti územia. Je nevyhnutné jeho aktivity podporiť a tak k remeslu prilákať ďalších mladých ľudí. Našim zámerom je v spolupráci s miestnym rezbárom a Správou Národného parku Poloniny v Stakčíne zrealizovať tvorivé dielne pre žiakov miestnej základnej školy a žiakov výtvarného a literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy v Snine. Počas tvorivých dielní sa žiaci miestnej základnej školy oboznámia s prírodnými danosťami územia, jeho históriou, zaujímavými osobnosťami, udalosťami, legendami, s potrebou dané územie chrániť. Súčasťou tvorivých dielní bude beseda so žiakmi, ktorú pripravia pracovníci Správy Národného parku Poloniny. Počas nich bude miestny rezbár vyrezávať drevené sochy, žiaci budú pracovať s drevom a získané informácie výtvarne a literárne spracujú. Ich diela sa stanú podkladom pre výrobu informačných tabúľ. Areál bude doplnený o netradičný herný prvok – drevené pexeso na veľkom panely, ktoré bude skrývať spomínané udalosti, miesta, osobnosti. Veríme, že úpravou a informovanosťou prispejeme k ochrane prírody na tomto území a vytvoríme podmienky pre vyučovanie žiakov v prírodnom prostredí.