Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
81000069 vianočné osvetlenia RPaFiSt s.r.o.
1044.01 €
0081785198 mobil -orange Orange Slovensko,a.s.
224.28 €
2018643 inzercia LINI PRESS, s.r.o.
21.00 €
2124629115 vodne, stočne -obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
135.44 €
2124629114 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
225.49 €
2018 vedenie účtu CP Prima banka Slovensko a.s.
53.98 €
0700712486 havarijné poistenie -Renault Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
601.56 €
1850017 toner ITS SLOVAKIA s.r.o.
116.28 €
201850763 toner ITS SLOVAKIA s.r.o.
46.20 €
754224572 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
64.29 €
192018 nocľažné SAD 2018 Obec Zboj
100.00 €
20142018 ohňostroj Kopyr s.r.o.
750.00 €
8222050776 telefon,internet-Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.
87.11 €
8018933834 PZP - Renault D WIDE Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
315.70 €
252018 obedy 122018 Školská jedáleň Ulič
124.08 €
1812041 oznam v Sninských novinách Ing. Michal Fečk -PRESS
20.40 €
2018294 servisné práce Peter Vološin
1398.00 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
241.76 €
2124527002 vodne, stočne -OcÚ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
972.95 €
20180057 informačná tabuľa RETURN Slovakia s.r.o.
40.00 €
2302018 čistiace potreby Jarmila Megová-Ideál
218.60 €
08218 audítroské služby - Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 Ing. Anna Mamajová-audítor
540.00 €
08018 audítorske služby - Účtovná závierka za rok 2017 Ing. Anna Mamajová-audítor
840.00 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
515.36 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
375.66 €
20180007 vystúpenie na FKaŠ OZ Rusínsky folklór
100.00 €
18029 farby,laky Mgr. Jana Boberová
107.45 €
1800098 drevná štiepka ATELIERIK MK s.r.o.
1100.88 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
29.00 €
201847 Vypacovanie NMS /MaRVO/ SNAP GROUP s.r.o.
120.00 €
042018 Poradenstvo "Regenerácia centra obce Ulič" KaP Agency s.r.o.
5760.00 €
232018 obedy 112018 Školská jedáleň Ulič
165.00 €
1800375 zneškodnenie komunálneho odpadu EKOSERVIS,s.r.o. Humenné
440.66 €
1800095 drevná štiepka ATELIERIK MK s.r.o.
1291.49 €
180346 GDPR 11/2018 GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
180250 GDPR 10/2018 GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
2404807688 poistné - Ulič 135, Ulič 117 Generali Poisťovňa, a.s.
467.77 €
1800003 materiál Juraj Bľacha
652.70 €
2124519883 vodne,stočné -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
340.62 €
2124520344 vodne,stočné -KC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8.36 €
754223461 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
64.46 €
0081785198 telefon,internet -Orange Orange Slovensko,a.s.
204.88 €
180056 opravy TORO-Production,s.r.o.
1686.42 €
201819 vykonanie procesu VO "Rekonštrukcia soc.zariadení OcÚ Ulič" Gabriela Janková - MJ KONZULT
198.00 €
2018004 stavebný dozor "Regenerácia centra obce Ulič" Infinitys,s.r.o.
850.00 €
00323691 členský príspevok 2018 - ZMOS BA ZMOS Bratislava
144.12 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
216.44 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
505.11 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
316.54 €
2018093 stavebné práce "Úprava verejného priestranstva obce Ulič" GMT development, s.r.o.
85099.66 €
0700712486 havarijné poistenie -Renault Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
601.56 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
29.00 €
1800081 drevená štiepka ATELIERIK MK s.r.o.
1574.50 €
2210002176 elektrina Východoslovenská energetika, a.s.
1486.00 €
2210002180 elektrina Východoslovenská energetika, a.s.
710.00 €
222018 obedy 10/2018 Školská jedáleň Ulič
175.56 €
2018146 umývanie služobného vozidla DIPOLY s.r.o.
49.00 €
8220037205 telefon,internet-Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.
88.09 €
180100243 servis kotlov OcÚ, ZŠ CSTfire s.r.o.
7195.04 €
1800337 zneškodnenie odpadu EKOSERVIS,s.r.o. Humenné
717.83 €
2018100636 oprava osvetlenia Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
2774.74 €
1800073 drevná štiepka ATELIERIK MK s.r.o.
1461.50 €
180100100 stavebné práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení na OcÚ Ulič KG-STAV GROUP s.r.o.
9791.08 €
1870085 odborná revízia a montáž ambulantnej plynovej stanice na propán-bután - KC Kotva Ulič BAUTEKA s.r.o.
235.80 €
2124401049 vodne,stočné -KC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.15 €
2124308168 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
287.23 €
754221783 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
64.95 €
0081785198 mobil -orange Orange Slovensko,a.s.
232.71 €
6801388030 poistné Komunálna poisťovňa,a.s.
12.71 €
20180905 kniha ANTOLOGIA FERODOM, s.r.o.
50.00 €
142018 drevná hmota - buk Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť
1131.37 €
2018100699 stoly, stoličky Ing.Igor Styk DOMOV
3186.00 €
0081785198 mobil -orange Orange Slovensko,a.s.
208.77 €
1800066 drevená štiepka ATELIERIK MK s.r.o.
2899.78 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
461.42 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
236.59 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
178.18 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
29.00 €
8400006151 penále -VVS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.33 €
2210002176 úroky z omeškania Východoslovenská energetika, a.s.
5.32 €
2018251 servisné práce Peter Vološin
1199.00 €
192018 obedy 9/2018 Školská jedáleň Ulič
134.64 €
8218043287 telefon,internet-Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.
87.30 €
1800299 zneškodnenie komunálneho odpadu EKOSERVIS,s.r.o. Humenné
268.71 €
180129 GDPR 9/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
25.00 €
2124286578 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
499.54 €
2124286579 vodne, stočne -Ulič 89 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
863.34 €
754221002 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
64.95 €
2124191646 vodne, stočne -obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
978.54 €
10180026 vypracovanie znaleckého posudku Zuzana Trubačová - Termoefekt
850.00 €
20180903 vypracovanie lekárskeho posudku ZDRAVTIP s.r.o.
33.20 €
2018090563 revízia ver.osvetlenia Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
285.54 €
201850691 toner ITS SLOVAKIA s.r.o.
32.50 €
20180007 prace na os.vozidle Superb Ján Kalinič
1667.00 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
215.09 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
156.52 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
427.85 €
180100077 stavebné práce "Prekrytie tribúny štadióna OFK Ulič" KG-STAV GROUP s.r.o.
15210.60 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
29.00 €
1560004958 matričné tlačivá Centrum polygrafických služieb
43.48 €
2018207 material Peter Vološin
90.41 €
618067 NMS č. 4 - Regenerácia centra MJM Group s.r.o.
120.00 €
2404219526 poistne Generali Poisťovňa, a.s.
85.44 €
2404807688 poistne Ulič 135,117 Generali Poisťovňa, a.s.
467.77 €
64180027 obedy 8/2018 LPM Ulič, š.p.
240.80 €
1800263 zneškodnenie komunálneho odpadu EKOSERVIS,s.r.o. Humenné
747.82 €
7918 práce s buldozerom Ján Haragaľ - SPAS
400.00 €
180043 GDPR 8/2018 GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
8216060623 telefon,internet-Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.
83.04 €
2124177039 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
574.01 €
2124177040 vodne,stočné -KC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8.36 €
10180186 bofix NG Milan Gaňa Cleanex
271.32 €
754218823 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
65.29 €
0081785198 mobil -orange Orange Slovensko,a.s.
244.66 €
180932 kontajnery na komunálny odpad 1100 l FEREX s.r.o.
784.00 €
201870606 AdBlue-močovina Suptrans G.T.M. s.r.o.
8.35 €
700712486 havarijné poistenie -Renault Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
601.56 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
196.69 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
148.12 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
501.05 €
201815 proces verejného obstarávania "Prekrytie štadióna OFK Ulič" Gabriela Janková - MJ KONZULT
198.00 €
420180012 vyspravky miestnych komunikácii Správa a údržba ciest PSK
2298.93 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
29.00 €
8214093509 telefon,internet-Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.
77.75 €
2210002180 elektrina - ObZS Východoslovenská energetika, a.s.
710.00 €
2210002176 elektrina - VO Východoslovenská energetika, a.s.
1486.00 €
20180034 fut.lopty, športové trofeje RETURN Slovakia s.r.o.
514.40 €
64180025 obedy 7/2018 LPM Ulič, š.p.
78.40 €
2018182 žacia hlava, servisne prace, olej, olejový fileter Peter Vološin
153.76 €
1800225 zneškodnenie komunálneho odpadu EKOSERVIS,s.r.o. Humenné
491.37 €
180567 GDPR 7/2018 PP PROTECT s.r.o.
25.00 €
6801388030 poistné Komunálna poisťovňa,a.s.
12.71 €
2124059825 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
329.48 €
2124059826 vodne,stočné -KC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2.80 €
20180037 inf.panel, grafická príprava RETURN Slovakia s.r.o.
90.00 €
180032 ozvučenie FKaŠ TORO-Production,s.r.o.
600.00 €
20181640 tovar -DHZ FLORIAN,s.r.o.
3689.38 €
201850626 toner ITS SLOVAKIA s.r.o.
153.10 €
1800261 zástavy Obchod - SVK, s.r.o.
27.36 €
2018217 preprava autobusom -FKaŠ Motocentrum Snina s.r.o.
50.00 €
2018343 inzercia LINI PRESS, s.r.o.
35.00 €
0081785198 mobil -orange Orange Slovensko,a.s.
202.23 €
754217855 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
64.12 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
145.44 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
447.05 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
186.58 €
332018 zabezpečenie programu cez FkaŠ Ing.Štefan Barančík ČIKO
370.00 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
29.00 €
192018 rezivo Roman Čurha
510.20 €
2018004 vystúpenie na FKaŠ Košicki špivaci
300.00 €
042018 vystúpenie na FKaŠ FS Šiňava
500.00 €
132018 vystúpenie na FKaŠ OZ Folklór pre všetkých
810.00 €
180011 vystúpenie na FKaŠ Šarišanci, o.z.
1500.00 €
8212154896 telefon,internet-Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.
77.51 €
1800185 zneškodnenie komunálneho odpadu EKOSERVIS,s.r.o. Humenné
453.77 €
2018157 materiál Stihl Peter Vološin
511.81 €
180286 zodpovedná osoba - GDPR - jún 2018 PP PROTECT s.r.o.
25.00 €
5720035938 poistné - ZD Generali Poisťovňa, a.s.
217.50 €
2123945959 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
299.99 €
2123945960 vodne, stočne -obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
104.76 €
1806036 oznam v novinách Ing. Michal Fečk -PRESS
76.02 €
162018 obedy 6/2018 Školská jedáleň Ulič
95.04 €
862018 stanovenie hodnoty pozemkov Ing.Marián Výhonský
187.85 €
2123943459 vodne, stočne -Ulič 89 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
880.96 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
187.15 €
754216329 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
64.78 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
182.92 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
215.56 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
506.30 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
29.00 €
20180601 výroba makety spoločenskej budovy Mgr.art. Lukáš Matušík
250.00 €
2404807688 poistné Generali Poisťovňa, a.s.
467.77 €
18023 farby,laky Miroslav Bober
150.40 €
8210033300 telefon,internet Slovak Telekom, a.s.
89.18 €
201870410 AdBlue-močovina Suptrans G.T.M. s.r.o.
8.35 €
18300 práce stavebnými mechanizmami Štrky Piesky s.r.o.
225.00 €
3800499 Autocut Stihl Štyl-Ivanov,s.r.o.
28.90 €
2018158 preprava autobusom Motocentrum Snina s.r.o.
300.00 €
180598 toner DD21 s.r.o.
124.76 €
1800148 zneškodnenie komunálneho odpadu EKOSERVIS,s.r.o. Humenné
408.56 €
132018 obedy 5/2018 Školská jedáleň Ulič
89.76 €
2123751281 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
294.04 €
12960018 elektronika ELSATEX
527.83 €
20180024 tričko s potlačou RETURN Slovakia s.r.o.
205.50 €
20180005 servis Superb Ján Kalinič
220.00 €
0081785198 mobil -orange Orange Slovensko,a.s.
166.79 €
18018 farby,laky Miroslav Bober
346.00 €
8019137995 PZP -Škoda Superb Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
115.13 €
20180448 Vypracovanie potvrdenia"Výstavba malej kompost. Štátna ochrana prírody SR
105.00 €
754215268 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
65.46 €
1800005 kamenivo LOMY SV, s.r.o.
490.56 €
0700712486 havarijné poistenie -Renault Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
601.56 €
20180503 vypracovanie lekárskeho posudku Východoslovenská energetika, a.s.
16.60 €
1800001 materiál Juraj Bľacha
1286.60 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
507.64 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
195.02 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
232.48 €
2018007 verejne obstarávanie"Výstavba kompostárne" EPIC Partner SK s.r.o.
1740.00 €
1000162570 wifi Slovanet, a.s.
29.00 €
2210002176 elektrina Východoslovenská energetika, a.s.
1486.00 €
90390500 výmena poškodeného vodomera Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27.40 €
2210002180 elektrina - ObZS Východoslovenská energetika, a.s.
710.00 €
8208021761 telefon,internet-Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.
87.86 €
20180019 plaketa RETURN Slovakia s.r.o.
63.00 €
1800115 zneškodnenie komunálneho odpadu EKOSERVIS,s.r.o. Humenné
452.07 €
2018067 mot.olej,pilnik,zacia hlava Peter Vološin
256.32 €
102018 obedy 4/2018 Školská jedáleň Ulič
101.64 €
18010929 seminár Asociácia správcov registratúry
39.00 €
180644 webex wbx, s.r.o.
72.00 €
2123711457 vodne,stočné -KC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5.57 €
2123711456 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
239.83 €
6801442746 poistne Komunálna poisťovňa,a.s.
5.83 €
2018017 vypracovanie ŽoP ProWood Slovakia s.r.o.
1500.00 €
315436890 služby STP APV IVES Košice
25.09 €
201850372 toner ITS SLOVAKIA s.r.o.
172.60 €
8018933834 PZP - Renault D WIDE Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
315.70 €
6801388030 poistne Komunálna poisťovňa,a.s.
12.71 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
192.20 €
180196 žacie lanko, ochranné pomôcky A.M.A. Slovakia s.r.o.
250.87 €
20180016 inf.tabuľa RETURN Slovakia s.r.o.
830.00 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
544.77 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
186.94 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
263.11 €
754213886 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
65.62 €
180014 oprava rozhlasu TORO-Production,s.r.o.
549.28 €
18055 struna 2,4 VICTORIA-HÁMOR s.r.o
104.40 €
72018 obedy 3/2018 Školská jedáleň Ulič
108.80 €
1000162570 wifi Slovanet, a.s.
29.00 €
2123603265 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
331.86 €
2123604388 vodne, stočne -obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
43.72 €
1800083 zneškodnenie komunálneho odpadu EKOSERVIS,s.r.o. Humenné
489.25 €
8206025407 telefon,internet-Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.
87.24 €
20180004 výmena oleja -Superb Ján Kalinič
249.00 €
201850318 valec, toner ITS SLOVAKIA s.r.o.
228.30 €
2018041 servis, reťaz Peter Vološin
201.85 €
20180302 vypracovanie lekárskeho posudku ZDRAVTIP s.r.o.
16.60 €
8019122992 PZP-Tatra Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
602.54 €
0081785198 telefon,internet Orange Slovensko,a.s.
176.93 €
302018 čl.príspevok-ZMOS Snina ZMOS-Sninský región
174.00 €
201823 služby spol.ocu ZMOS-Sninský región
120.00 €
2123505131 vodne, stočne -obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
672.83 €
272018 členské známky 2018 Územná organizácie DPO SR Humenné
50.00 €
754212236 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
65.62 €
20180206 vypracovanie lekárskeho posudku ZDRAVTIP s.r.o.
813.40 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
201.03 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
541.79 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
271.34 €
2404807688 poistné Generali Poisťovňa, a.s.
467.77 €
1000162570 wifi Slovanet, a.s.
29.00 €
420180002 zimná údržba MK Správa a údržba ciest PSK
155.23 €
2018019 materiál Peter Vološin
261.98 €
2123491616 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
337.30 €
2123491617 vodne,stočné -KC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5.57 €
8204039253 telefon,internet-Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.
86.33 €
1800056 zneškodnenie komunálneho odpadu EKOSERVIS,s.r.o. Humenné
334.20 €
42018 obedy 2/2018 Školská jedáleň Ulič
97.28 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
163.63 €
201870094 AdBlue-močovina Suptrans G.T.M. s.r.o.
8.70 €
754210892 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
66.13 €
182702294 progrma agendy OcÚ pre rok 2018 - V18.01. IFOsoft s.r.o.
196.32 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
321.59 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
644.10 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
251.00 €
1000162570 wifi Slovanet, a.s.
1.49 €
0700712486 havarijné poistenie -Renault Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
601.56 €
1000162570 wifi Slovanet, a.s.
29.00 €
2210002176 elektrina-VO Východoslovenská energetika, a.s.
1486.00 €
2210002180 elektrina - ObZS Východoslovenská energetika, a.s.
710.00 €
281833019 plastové popolnice Gamanova s.r.o.
366.60 €
8202067839 telefon,internet-Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.
86.57 €
1800003 štiepka ATELIERIK MK s.r.o.
9318.67 €
1800027 zneškodnenie komunálneho odpadu EKOSERVIS,s.r.o. Humenné
439.30 €
12018 obedy 1/2018 Školská jedáleň Ulič
94.72 €
2018013 preprava František Merga Motocentrum Snina-Edita Mergová
90.00 €
182701188 Program MZDY V18.01. IFOsoft s.r.o.
54.96 €
2123290232 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
273.23 €
21232900233 vodne, stočne Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2.80 €
201850034 toner ITS SLOVAKIA s.r.o.
282.10 €
292018 toner, valec Tonersvet.sk
279.42 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
168.35 €
754209969 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
65.46 €
6801388030 poistné Komunálna poisťovňa,a.s.
12.71 €
8019032977 PZP - IVECO DAILY 65C Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
292.84 €
8018887086 PZP - JSU SVAN Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
22.80 €
8018887084 PZP - JSU ostatné Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
15.20 €
180027 toner DD21 s.r.o.
216.56 €
180100002 rekonštrukcia sobášnej miestnosti KG-STAV GROUP s.r.o.
6640.37 €
2018029 novoročné blahoželanie LINI PRESS, s.r.o.
19.00 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
224.34 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
330.30 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
657.00 €
2210002180 nedoplatok elektriny 2018 - ObZS Východoslovenská energetika, a.s.
502.12 €
2210002176 nedoplatok elektriny 2017 Východoslovenská energetika, a.s.
623.08 €
5720035938 poistné - ZD Generali Poisťovňa, a.s.
217.50 €
2210002176 úroky z omeškania Východoslovenská energetika, a.s.
5.78 €
170100306 oprava kotlov OcÚ, ZŠ CSTfire s.r.o.
849.60 €
8200113258 telefon,internet-Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.
93.10 €
1700392 zneškodnenie komunálneho odpadu EKOSERVIS,s.r.o. Humenné
165.11 €
201751105 monitor Phillips 21,5" LCD ITS SLOVAKIA s.r.o.
120.00 €
20170054 tlač - Zber separovaného odpadu RETURN Slovakia s.r.o.
417.80 €
26562017 poplatok za CP rok 2017 Prima banka Slovensko a.s.
53.98 €
2017120848 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
142.50 €
2123275613 vodne, stočne -obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
139.31 €
2123275612 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
299.34 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
169.79 €
2017008 servis Superb Ján Kalinič
1081.00 €
282017 obedy 12/2017 Školská jedáleň Ulič
66.56 €
1712043 oznam v Sninských novinách Ing. Michal Fečk -PRESS
20.40 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
305.29 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
219.20 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
522.40 €
754208703 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
65.46 €
0402017 ohňostroj Kopyr s.r.o.
750.00 €
2123174656 vodne, stočne -obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
511.84 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
27.90 €
2017110811 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
178.56 €
8018933834 PZP - Renault D WIDE Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
310.95 €
17063 materiál Miroslav Bober
59.85 €
2017062 verejne obstarávanie"Rekonštruckia kult.-spr.budovy" BGS KONZULT Ing. Štefan Janko
324.00 €
142017 nocľažné SAD 2017 Obec Zboj
100.00 €
2404807688 poistne Ulič 135,115 Generali Poisťovňa, a.s.
467.77 €
5104750031 telefon,internet-Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.
93.58 €
252017 obedy 112017 Školská jedáleň Ulič
121.60 €
2017110780 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
215.50 €
2123168417 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
323.57 €
2123167385 vodne,stočné -KC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2.65 €
00323691 členský príspevok 2018 ZMOS Bratislava
144.71 €
20171107 vypracovanie lekárskeho posudku ZDRAVTIP s.r.o.
16.60 €
201750934 toner ITS SLOVAKIA s.r.o.
87.00 €
170100099 rekonštrukcia sobášnej miestnosti KG-STAV GROUP s.r.o.
8344.37 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
164.01 €
754207960 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
65.12 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
542.20 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
275.06 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
187.79 €
222017 obedy 10/2017 Školská jedáleň Ulič
119.04 €
0700712486 havarijné poistenie -Renault Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
601.56 €
20170047 uverejnenie článku v tlači RETURN Slovakia s.r.o.
130.00 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
29.10 €
2017100735 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
218.14 €
2210002176 elektrina Východoslovenská energetika, a.s.
1317.00 €
2210002180 elektrina - ObZS Východoslovenská energetika, a.s.
588.00 €
9102863122 telefon,internet Slovak Telekom, a.s.
87.71 €
201770676 AdBlue-močovina Suptrans G.T.M. s.r.o.
7.93 €
2017241 reťaz,kotúč, mot.olej,pilník, servis Peter Vološin
171.67 €
201750875 servis IT ITS SLOVAKIA s.r.o.
230.00 €
2123053569 vodne,stočné -KC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5.30 €
2123053568 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
251.78 €
2017100713 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
314.90 €
1700005 materiál Juraj Bľacha
1391.00 €
6801388030 poistné Komunálna poisťovňa,a.s.
12.71 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
159.88 €
20170878 školné DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR
100.00 €
8100004781 penále -VVS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5.01 €
754206842 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
64.29 €
1862017 čistiace potreby Jarmila Megová-Ideál
548.64 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
239.92 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
555.98 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
163.51 €
192017 obedy 9/2017 Školská jedáleň Ulič
133.12 €
2017090657 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
277.07 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
27.90 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
27.90 €
5100997362 telefon,internet-Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.
90.10 €
20170929 dovoz štiepky Ján Havriľák
169.92 €
1715001 servis KT, prípojky TV-SKV s.r.o.
16249.56 €
2122943998 vodne, stočne -obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
275.87 €
2122943997 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
265.96 €
20170906 vypracovanie lekárskeho posudku ZDRAVTIP s.r.o.
16.60 €
2017286 dezinsekcia KA-LUX,s.r.o.
96.00 €
2122940524 vodne, stočne -Ulič 89 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
843.34 €
17045 materiál Miroslav Bober
143.25 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
161.64 €
754205991 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
63.95 €
2404807688 poistné Generali Poisťovňa, a.s.
467.77 €
2404219526 poistné Generali Poisťovňa, a.s.
85.44 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
481.96 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
138.41 €
2290136877 elektrina -VO Vyšný koniec,Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
203.12 €
5612162 servis Renault - ZD Volvo Group Slovakia,s.r.o.
657.67 €
2017044 verejne obstarávanie"Rekonštruckia sob.miestnosti Ulič" BGS KONZULT Ing. Štefan Janko
180.00 €
2017080606 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
206.71 €
20017041 drevená štiepka DREMA Humenné s.r.o.
1020.00 €
64170047 stravovanie LPM Ulič, š.p.
165.20 €
102017 drevná hmota -buk Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť
1131.37 €
1010629601 telefon,internet Slovak Telekom, a.s.
85.84 €
2122837265 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
293.03 €
2122837266 vodne,stočné -KC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5.30 €
2017200 mot.olej,servis krovinorezov Peter Vološin
614.99 €
172208005 oprava VO Ulič AIT, s.r.o.
841.86 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
165.82 €
2017080565 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
198.79 €
754204735 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
63.95 €
20170020 služby RETURN Slovakia s.r.o.
727.11 €
20170825 dubová štiepka Ján Havriľák
161.28 €
7170802 preprava osôb JANTER s.r.o.
368.40 €
700712486 havarijné poistenie -Renault Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
601.56 €
2017080542 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
220.78 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
107.92 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
176.91 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
524.40 €
2210002176 elektrina Východoslovenská energetika, a.s.
1317.00 €
2210002180 elektrina Východoslovenská energetika, a.s.
588.00 €
1700007 oprava KT TV-SKV s.r.o.
2010.00 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
27.90 €
8798970585 telefon,internet Slovak Telekom, a.s.
86.21 €
201770455 AdBlue-močovina Suptrans G.T.M. s.r.o.
7.66 €
6801388030 poistné Komunálna poisťovňa,a.s.
12.71 €
2017070504 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
254.65 €
64170041 obedy 7/2017 LPM Ulič, š.p.
128.80 €
2017161 materiál Peter Vološin
489.64 €
2017070472 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
184.29 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
163.63 €
2017034 štiepka DREMA Humenné s.r.o.
1080.00 €
17222 struna 2,4 VICTORIA-HÁMOR s.r.o
208.80 €
2122633616 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
211.82 €
10170227 zavlažovacia technika RW ORAVA s.r.o.
3122.70 €
2017069 vypracovanie projektového zámeru Agentúra regionálneho rozvoja PSK
840.00 €
754203890 Spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
63.79 €
20170703 vypracovanie lekárskeho posudku ZDRAVTIP s.r.o.
16.60 €
1922017 vystúpenie na FKaŠ Park kultúry a oddychu
1100.00 €
170026 ozvučenie FKaŠ TORO-Production,s.r.o.
900.00 €
170023 oprava verejného rozhlasu TORO-Production,s.r.o.
1080.00 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
187.49 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
117.42 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
514.00 €
04717 audítroské služby - Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 Ing. Anna Mamajová-audítor
540.00 €
04517 audítorske služby - Účtovná závierka za rok 2016 Ing. Anna Mamajová-audítor
840.00 €
2017043 vystúpenie na FKaŠ HRDZA
1070.00 €
2017010 preprava autobusom Motocentrum Snina s.r.o.
60.00 €
062017 vystúpenie na FKaŠ Agentúra KRISTINA MUSIC,s.r.o.
4500.00 €
2017004 kultúrne vystúpenie na FKaŠ OZ Rusínsky Holosy
350.00 €
202017 ihličnaté rezivo Roman Čurha
505.08 €
201733 preprava osôb MaM Trans Slovakia s.r.o.
150.00 €
2210002176 úroky z omeškania Východoslovenská energetika, a.s.
4.07 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
27.90 €
8797982914 telefon,internet Slovak Telekom, a.s.
87.07 €
2017208 preprava autobusom František Merga Motocentrum Snina-Edita Mergová
342.00 €
2017193 preprava osôb František Merga Motocentrum Snina-Edita Mergová
65.00 €
2017060437 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
190.87 €
617076 NMS č.5 - ZŠ MJM Group s.r.o.
120.00 €
617079 NMS č.3 - Regenerácia centra obce Ulič MJM Group s.r.o.
120.00 €
2210089989 vodne, stočne -obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
597.41 €
2210089988 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
301.99 €
162017 obedy 6/2017 Školská jedáleň Ulič
142.08 €
201750379 oprava PC ITS SLOVAKIA s.r.o.
10.00 €
2017133 náradie AČ Peter Vološin
249.80 €
2122528692 vodne,stočné - OcÚ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
893.72 €
642017 členský ZMOS-Sninský región
350.00 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
157.55 €
2017187 preprava František Merga Motocentrum Snina-Edita Mergová
210.00 €
7797002730 telefon,internet Slovak Telekom, a.s.
91.18 €
1706028 oznam v Sninských novinách Ing. Michal Fečk -PRESS
81.45 €
754203392 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
63.28 €
2017060382 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
179.44 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
27.90 €
2017008 vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Výstavba malej kompostárne v obci Ulič" Ing. Božena Hamaďaková, s.r.o.
800.00 €
2290105217 elektrina - VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
133.23 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
190.35 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
509.00 €
2404807688 poistné-Ulič 135, Ulič 117 Generali Poisťovňa, a.s.
467.77 €
201770300 AdBlue-močovina Suptrans G.T.M. s.r.o.
8.28 €
2017100 materiál Peter Vološin
780.59 €
2017050339 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
197.03 €
2122513366 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
241.91 €
2122513367 vodné, stočné - KC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5.30 €
132017 obedy 5/2017 Školská jedáleň Ulič
115.20 €
0832017 čistiace potreby Jarmila Megová-Ideál
392.00 €
2017096 ochranné pomôcky, náradie - AČ Peter Vološin
250.00 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
31.05 €
17018 farby,laky Miroslav Bober
170.95 €
8019137995 poistné- Škoda SUPERB Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
105.63 €
0081785198 tablet Orange Slovensko,a.s.
0.50 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
160.36 €
754202005 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
61.95 €
2017252 inzercia LINI PRESS, s.r.o.
39.00 €
201750262 oprava PC ITS SLOVAKIA s.r.o.
10.00 €
2290080435 vodne, stočne -Ulič 89 Východoslovenská energetika, a.s.
486.58 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
148.52 €
2290136877 elektrina-VO Vyšný koniec, Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
170.68 €
1705024 oznam v Sninských novinách Ing. Michal Fečk -PRESS
71.00 €
0700712486 havarijné poistenie -Renault Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
601.56 €
2210002180 elektrina - ObZS Východoslovenská energetika, a.s.
588.00 €
2210002176 elektrina Východoslovenská energetika, a.s.
376.00 €
112017 plastové kontajnery a nádoby Ekocon s.r.o.
1071.60 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
27.90 €
6796024655 telefon,internet Slovak Telekom, a.s.
87.47 €
2017040275 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
201.43 €
102017 obedy 4/2017 Školská jedáleň Ulič
93.44 €
6801388030 poistné Komunálna poisťovňa,a.s.
12.71 €
17068 materiál Martin Savkuľak
784.67 €
2017040266 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
199.24 €
2122402546 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
254.99 €
2122402079 vodné, stočné - KC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2.65 €
8018933834 poistné -Renault Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
310.95 €
170551 doména a webhosting wbx, s.r.o.
72.00 €
5590024916 služby STP APV IVES Košice
25.09 €
754200946 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
61.78 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
155.07 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
576.05 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
163.37 €
2290136877 elektrina-VO Východoslovenská energetika, a.s.
217.33 €
1700294 pracovné odevy Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
212.95 €
2122302598 vodne, stočne -obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
43.07 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
27.90 €
2017008 demolácia domu a odvoz na skládku MK-Trading plus s.r.o.
1023.00 €
2290080435 úroky z omeškania Východoslovenská energetika, a.s.
3.19 €
2210002176 úroky z omeškania Východoslovenská energetika, a.s.
3.49 €
2017030212 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
189.99 €
92017 obedy 32017 Školská jedáleň Ulič
80.64 €
2210077863 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
236.05 €
7795048590 telefon Slovak Telekom, a.s.
96.71 €
172202005 oprava VO AIT, s.r.o.
443.04 €
112017 Polohopisné a výškopisné zameranie Geodetické združenie Snina, Peter Dubjak, Ing.Jaroslav Vasilečko
220.00 €
2122284249 vodne,stočné -KC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
-1.97 €
2122281062 vodne,stočné -KC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
-1.42 €
2122284248 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4.96 €
2122281061 vodne, stočne -ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4.07 €
201750158 toner ITS SLOVAKIA s.r.o.
117.10 €
2017041 Vypracovanie dokumentu Smernica pre verejné obstarávanie MOAD,s.r.o.
150.00 €
2017030182 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
210.22 €
2122183147 vodne, stočne -Ulič 89 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
763.78 €
754200837 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
61.78 €
17285 archivačná spona SPONKA SK s.r.o.
40.08 €
20170181 základná odborná príprava členov DHZ Jaroslav Kačmár -HasPO
360.00 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
165.21 €
2017008 zaberzpečenie vykonania verejného obstarávania EPIC Partner SK s.r.o.
1750.00 €
2017017 spracovanie PHSR obce Ulič ENVIO s.r.o.
1080.00 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
586.84 €
2290105217 181,66 Východoslovenská energetika, a.s.
181.66 €
2290136877 elektrina-VO Východoslovenská energetika, a.s.
223.48 €
8019122992 poistné-TATRA Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
593.04 €
201725 príspevok ZMOS-Sninský región
153.00 €
2017030154 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
167.12 €
2290136877 elektrina-nedoplatok VO Východoslovenská energetika, a.s.
7.99 €
2290105217 elektrina-preplatok VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
-11.56 €
2290080435 elektrina-preplatok OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
-210.23 €
17004 struna 2,4 VICTORIA-HÁMOR s.r.o
208.80 €
20170303 vypracovanie lekárskeho posudku ZDRAVTIP s.r.o.
16.60 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
27.90 €
6794078342 telefon Slovak Telekom, a.s.
85.84 €
20170248 KC pre pečať v HSM (eIDAS) 4-ročný Disig, a.s.
103.20 €
2017180429 Pečať rozvoja obcí 2016 Národné informačné stredisko SR a.s.
196.80 €
20170117 AdBlue-močovina Suptrans G.T.M. s.r.o.
7.66 €
42017 obedy 2/2017 Školská jedáleň Ulič
106.24 €
201702 vypracovanie lekárskych posudkov ZDRAVTIP s.r.o.
33.20 €
420170012 zimná údržba MK Správa a údržba ciest PSK
62.18 €
2122170867 vodné, stočné - ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
244.54 €
2122170868 vodne,stočné -KC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7.27 €
172702403 programové vybavenie agendy OcÚ rok 2017 V 17.01. IFOsoft s.r.o.
194.32 €
170009 servis Superb Miroslav Halgaš PRE MO
1782.00 €
900003206 poštové poukazy Slovenská pošta, a.s.
11.03 €
2017020102 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
58.93 €
2404807688 poistné Generali Poisťovňa, a.s.
467.77 €
302017 členský príspevok ZMOS-Sninský región
175.00 €
201750088 toner ITS SLOVAKIA s.r.o.
51.80 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
162.22 €
2017020091 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
253.32 €
47073543 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
61.78 €
2290136877 elektrina -VO Vyšný koniec,Zahurka Východoslovenská energetika, a.s.
288.66 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
268.62 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
821.19 €
17034 štrk Štrky Piesky s.r.o.
374.54 €
2017011 drevná štiepka Bio Trans Sip s.r.o.
2419.20 €
2210002176 elektrina-VO Východoslovenská energetika, a.s.
2289.00 €
201700025 servis Pneuservis - Rastislav Hančin
392.82 €
1560003332 matričné tlačivá-ÚL Centrum polygrafických služieb
19.56 €
0700712486 poistné-RENAULT Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
601.56 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
27.90 €
170140 ESET na 2 roky- 5/PC DD21 s.r.o.
240.00 €
2210002180 elektrina - ObZS Východoslovenská energetika, a.s.
543.00 €
2793115619 telefon Slovak Telekom, a.s.
104.68 €
42170020 zimná údržba MK Správa a údržba ciest PSK
528.51 €
12017 obedy Školská jedáleň Ulič
74.24 €
2017010056 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
28.15 €
2210074115 vodné, stočné - ObZS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
295.04 €
2210074116 vodne,stočné -KC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12.02 €
6801388030 poistné Komunálna poisťovňa,a.s.
12.71 €
172701312 Program MZDY V17.01. IFOsoft s.r.o.
54.96 €
801887084 poistné-JSU ostatné Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
18.02 €
8018887086 poistné-JSU SVAN Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
29.76 €
8019032977 poistné-IVECO DAILY Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
283.34 €
2017010022 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
160.09 €
47072661 spektrum AMC Networks Central Europe, s.r.o.
61.78 €
170004 servis Superb Miroslav Halgaš PRE MO
328.33 €
0081785198 mobil Orange Slovensko,a.s.
160.94 €
2210002180 elektrina-preplatok 2016 ObZS Východoslovenská energetika, a.s.
-193.02 €
221002176 elektrina - nedoplatok 2016 Východoslovenská energetika, a.s.
140.76 €
2290136877 elektrina -VO Vyšný koniec Východoslovenská energetika, a.s.
336.43 €
2290105217 elektrina-VO pri DS Východoslovenská energetika, a.s.
229.17 €
2290080435 elektrina-OcÚ Východoslovenská energetika, a.s.
560.51 €
2016638 inzercia LINI PRESS, s.r.o.
18.00 €
1000162570 wifi KC Slovanet, a.s.
27.90 €
2016120859 uloženie komunálneho odpadu Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
196.15 €
8300005500 penále Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.67 €
221002176 úroky z omeškania Východoslovenská energetika, a.s.
9.44 €
1792161201 telefon Slovak Telekom, a.s.
86.03 €
5720035938 poistné - ZD Generali Poisťovňa, a.s.
217.50 €

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č.546/2010 Z.z.-rok 2017

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č.546/2010 Z.z.-rok 2016

(1402.4 kb)
(760.01 kb)
(934.5 kb)
(863.77 kb)
(690.97 kb)
(1296.22 kb)
(1273.17 kb)
(796.32 kb)
(678.96 kb)
(630.6 kb)
(719.94 kb)
(524.01 kb)
(862 kb)
(679.45 kb)
(1210.8 kb)
(711.05 kb)
(585.83 kb)
(799.56 kb)
(762.89 kb)
(1345.81 kb)
(916.73 kb)
(905.05 kb)
(916.3 kb)
(567.5 kb)
(599.6 kb)
(785.27 kb)
(628.03 kb)
(590 kb)
(836.63 kb)
(1093.9 kb)
(1024.83 kb)
(1030.78 kb)
(601.15 kb)
(796.03 kb)
(676.24 kb)
(713.98 kb)
(773.25 kb)
(838.83 kb)
(775.41 kb)
(629.7 kb)
(1743.22 kb)
(843.96 kb)
(825.35 kb)
(837.43 kb)
(1147.75 kb)
(830.93 kb)
(566.06 kb)
(906.37 kb)
(708.33 kb)
(1000.88 kb)
(991.45 kb)
(833.35 kb)
(662.97 kb)
(410 kb)
(822.53 kb)
(518.7 kb)
(1354.49 kb)
(1349.47 kb)
(681.53 kb)
(1045.94 kb)
(687.06 kb)
(799.88 kb)
(994.47 kb)
(1239.67 kb)
(814.57 kb)
(692.21 kb)
(679.54 kb)
(604.38 kb)
(707.91 kb)
(718.58 kb)
(584.04 kb)
(916.78 kb)
(901.56 kb)
(656.23 kb)
(657.59 kb)
(0 b)
(927.61 kb)
(900.79 kb)
(606.04 kb)
(807.62 kb)
(1104.58 kb)
(722.04 kb)
(660.15 kb)
(745.69 kb)
(719.86 kb)
(559.02 kb)
(814.51 kb)
(915.89 kb)
(1360.86 kb)
(741.19 kb)
(1012.95 kb)
(835.77 kb)
(1741.92 kb)
(690.59 kb)
(637.21 kb)
(939.95 kb)
(897.22 kb)
(609.03 kb)
(604 kb)
(594.43 kb)
(638.07 kb)
(730.3 kb)
(896.07 kb)
(851.77 kb)
(625.06 kb)
(764.38 kb)
(1084.61 kb)
(874.55 kb)
(889.39 kb)
(896 kb)
(898.41 kb)
(752.35 kb)
(1339.54 kb)
(1343.99 kb)
(982.59 kb)
(958.03 kb)
(826.55 kb)
(679.81 kb)
(626.28 kb)
(1742.3 kb)
(659.45 kb)
(1112.59 kb)
(467 kb)
(694.33 kb)
(757.23 kb)
(901.6 kb)
(918.52 kb)
(886.72 kb)
(574.29 kb)
(693.9 kb)
(1207.41 kb)
(1259.66 kb)
(778.88 kb)
(300.5 kb)
(748.29 kb)
(802.19 kb)
(989.2 kb)
(988.8 kb)
(760.03 kb)
(645.96 kb)
(1088.57 kb)
(743.54 kb)
(817.28 kb)
(865.93 kb)
(1535.4 kb)
(1055.08 kb)
(595.31 kb)
(560.71 kb)
(621.9 kb)
(522.71 kb)
(911.5 kb)
(899.99 kb)
(562.16 kb)
(581.35 kb)
(581.28 kb)
(817.8 kb)
(721.09 kb)
(674.68 kb)
(692.6 kb)
(1059.42 kb)
(730.04 kb)
(883.35 kb)
(652.94 kb)
(655.41 kb)
(614.54 kb)
(698.21 kb)
(702.89 kb)
(698.91 kb)
(382.5 kb)
(580.77 kb)
(754.28 kb)
(1359.62 kb)
(1344.52 kb)
(393.5 kb)
(1377.51 kb)
(764.34 kb)
(961.52 kb)
(1065.71 kb)
(620.98 kb)
(1330.25 kb)
(1350.34 kb)
(683.54 kb)
(3147.4 kb)
(1910.47 kb)
(2016.67 kb)
(2067.4 kb)
(1911.99 kb)
(2613.82 kb)
(2561.38 kb)
(3137.96 kb)
(286.5 kb)
(1873.72 kb)
(2526.06 kb)
(1844.96 kb)
(1253.6 kb)
(3893.55 kb)
(3887.86 kb)
(1667.3 kb)
(3455.71 kb)
(1392.08 kb)
(522.36 kb)
(835.32 kb)
(751.24 kb)
(878.5 kb)
(897.41 kb)
(603.19 kb)
(749.23 kb)
(503.15 kb)
(954.12 kb)
(700.74 kb)
(727.91 kb)
(663.03 kb)
(604.83 kb)
(1324.16 kb)
(1105.62 kb)
(718.65 kb)
(708.29 kb)
(709.52 kb)
(1357.59 kb)
(1330 kb)
(2080.21 kb)
(4655.24 kb)
(1516.95 kb)
(1253.75 kb)
(2137 kb)
(3947.06 kb)
(3289.13 kb)
(1753.79 kb)
(622.73 kb)
(878.84 kb)
(927.84 kb)
(933.79 kb)
(922.77 kb)
(641.81 kb)
(647.97 kb)
(712.58 kb)
(642.57 kb)
(596.51 kb)
(604.74 kb)
(1100.01 kb)
(792.79 kb)
(606.86 kb)
(1057.59 kb)
(784.28 kb)
(630.09 kb)
(749 kb)
(610.34 kb)
(1415.9 kb)
(1407.06 kb)
(623.6 kb)
(526.03 kb)
(556.17 kb)
(1091.24 kb)
(868.94 kb)
(1062.19 kb)
(1063.2 kb)
(1065.01 kb)
(489.45 kb)
(482.33 kb)
(596.4 kb)
(541.22 kb)
(533.31 kb)
(637.73 kb)
(533.41 kb)
(971 kb)
(779.23 kb)
(753.94 kb)
(499.21 kb)
(700.17 kb)
(601.9 kb)
(1052.24 kb)
(618.59 kb)
(571.57 kb)
(688.77 kb)
(567.01 kb)
(593.12 kb)
(1046.68 kb)
(646.59 kb)
(605.12 kb)
(505.6 kb)
(812.03 kb)
(590.41 kb)
(484.94 kb)
(562.22 kb)
(630.8 kb)
(510.79 kb)
(744.77 kb)
(596.25 kb)
(655.55 kb)
(867.81 kb)
(921.28 kb)
(635.27 kb)
(748.74 kb)
(491.43 kb)
(980.31 kb)
(974.36 kb)
(972.34 kb)
(970.31 kb)
(533.05 kb)
(587.68 kb)
(1060.18 kb)
(1054.75 kb)
(1055.97 kb)
(842.83 kb)
(556.05 kb)
(611.03 kb)
(1042.11 kb)
(740.8 kb)
(485.76 kb)
(794.97 kb)
(785.33 kb)
(515.11 kb)
(462.36 kb)
(650.9 kb)
(1006.13 kb)
(625.2 kb)
(631.48 kb)
(563.12 kb)
(605.62 kb)
(501.84 kb)
(668.84 kb)
(503.14 kb)
(500.15 kb)
(495.2 kb)
(575.36 kb)
(1058.62 kb)
(747.71 kb)
(646.72 kb)

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z - rok 2015

(415.41 kb)
(631.81 kb)
(476.34 kb)
(609.72 kb)
(995.97 kb)
(463.32 kb)
(540.36 kb)
(608.02 kb)
(509.58 kb)
(508.58 kb)
(504.39 kb)
(489.12 kb)
(460.02 kb)
(582.21 kb)
(539.3 kb)
(541.04 kb)
(604.19 kb)
(1060.21 kb)
(1061.29 kb)
(956.56 kb)
(668.17 kb)
(566.54 kb)
(593.79 kb)
(604.37 kb)
(540.51 kb)
(707.26 kb)
(579.78 kb)
(577.73 kb)
(1063.77 kb)
(563.12 kb)
(532.3 kb)
(1050.56 kb)
(901.15 kb)
(974.5 kb)
(979.31 kb)
(815.96 kb)
(563.2 kb)
(470.82 kb)
(550.47 kb)
(677.08 kb)
(627.82 kb)
(596.71 kb)
(911.74 kb)
(981.81 kb)
(1009.23 kb)
(827.89 kb)
(803.45 kb)
(595.01 kb)
(584.5 kb)
(1006.18 kb)
(1007.32 kb)
(584.44 kb)
(719.44 kb)
(737.13 kb)
(586.22 kb)
(484.75 kb)
(987.14 kb)
(810.11 kb)
(779.62 kb)
(478.65 kb)
(539.03 kb)
(495.21 kb)
(710.89 kb)
(598.14 kb)
(530.81 kb)
(479.39 kb)
(582.73 kb)
(736.66 kb)
(581.02 kb)
(552.98 kb)
(629.04 kb)
(1019.92 kb)
(994.52 kb)
(605.6 kb)
(785.92 kb)
(1019.18 kb)
(587.42 kb)
(528.42 kb)
(1032.18 kb)
(491.4 kb)
(559.22 kb)
(488.24 kb)
(512.95 kb)
(440.94 kb)
(451.58 kb)
(465.61 kb)
(625.25 kb)
(586.14 kb)
(766.2 kb)
(875.92 kb)
(859.8 kb)
(636.7 kb)
(591.13 kb)
(585.65 kb)
(1040.78 kb)
(580.39 kb)
(1361.17 kb)
pdf Faktúra 1
pdf Faktúra 2
pdf Faktúra 3
pdf Faktúra 4
pdf Faktúra 5
pdf Faktúra 6
pdf Faktúra 7
pdf Faktúra 8
pdf Faktúra 9
pdf Faktúra 10
pdf Faktúra 11
pdf Faktúra 12
pdf Faktúra 13
pdf Faktúra 14
pdf Faktúra 15
pdf Faktúra 16
pdf Faktúra 17
pdf Faktúra 18
pdf Faktúra 19
pdf Faktúra 20
pdf Faktúra 21
pdf Faktúra 22
pdf Faktúra 23
pdf Faktúra 24
pdf Faktúra 25
pdf Faktúra 26
pdf Faktúra 27
pdf Faktúra 28
pdf Faktúra 29
pdf Faktúra 30
pdf Faktúra 31
pdf Faktúra 32
pdf Faktúra 33
pdf Faktúra 34
pdf Faktúra 35
pdf Faktúra 36
pdf Faktúra 37
pdf Faktúra 38
pdf Faktúra 39
pdf Faktúra 40
pdf Faktúra 41
pdf Faktúra 42
pdf Faktúra 43
pdf Faktúra 44
pdf Faktúra 45
pdf Faktúra 46
pdf Faktúra 47
pdf Faktúra 48
pdf Faktúra 49
pdf Faktúra 50
pdf Faktúra 51
pdf Faktúra 52
pdf Faktúra 53
pdf Faktúra 54
pdf Faktúra 55
pdf Faktúra 56
pdf Faktúra 57
pdf Faktúra 58
pdf Faktúra 59
pdf Faktúra 60
pdf Faktúra 61
pdf Faktúra 62
pdf Faktúra 63
pdf Faktúra 64
pdf Faktúra 65
pdf Faktúra 66
pdf Faktúra 67
pdf Faktúra 68
pdf Faktúra 69
pdf Faktúra 70
pdf Faktúra 71
pdf Faktúra 72
pdf Faktúra 73
pdf Faktúra 74
pdf Faktúra 75
pdf Faktúra 76
pdf Faktúra 77
pdf Faktúra 78
pdf Faktúra 79
pdf Faktúra 80
pdf Faktúra 81
pdf Faktúra 82
pdf Faktúra 83
pdf Faktúra 84
pdf Faktúra 85
pdf Faktúra 86
pdf Faktúra 87
pdf Faktúra 88
pdf Faktúra 89
pdf Faktúra 90
pdf Faktúra 91
pdf Faktúra 92
pdf Faktúra 93
pdf Faktúra 94
pdf Faktúra 95
pdf Faktúra 96
pdf Faktúra 97
pdf Faktúra 98
pdf Faktúra 99
pdf Faktúra 100
pdf Faktúra 101
pdf Faktúra 102
pdf Faktúra 103
pdf Faktúra 104
pdf Faktúra 105
pdf Faktúra 106
pdf Faktúra 107
pdf Faktúra 108
pdf Faktúra 109
pdf Faktúra 110
pdf Faktúra 111
pdf Faktúra 112
pdf Faktúra 113
pdf Faktúra 114
pdf Faktúra 115
pdf Faktúra 116
pdf Faktúra 117
pdf Faktúra 118
pdf Faktúra 119
pdf Faktúra 120
pdf Faktúra 121
pdf Faktúra 122
pdf Faktúra 123
pdf Faktúra 124
pdf Faktúra 125
pdf Faktúra 126
pdf Faktúra 127
pdf Faktúra 128
pdf Faktúra 129
pdf Faktúra 130
pdf Faktúra 131
pdf Faktúra 132
pdf Faktúra 133
pdf Faktúra 134
pdf Faktúra 135
pdf Faktúra 136
pdf Faktúra 137
pdf Faktúra 138
pdf Faktúra 139
pdf Faktúra 140
pdf Faktúra 141
pdf Faktúra 142
pdf Faktúra 143
pdf Faktúra 144
pdf Faktúra 145
pdf Faktúra 146
pdf Faktúra 147
pdf Faktúra 148
pdf Faktúra 149
pdf Faktúra 150
pdf Faktúra 151
pdf Faktúra 152
pdf Faktúra 153
pdf Faktúra 154
pdf Faktúra 155
pdf Faktúra 156
pdf Faktúra 157
pdf Faktúra 158
pdf Faktúra 159

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z - rok 2014
doc Faktúra 1
doc Faktúra 2
doc Faktúra 3
doc Faktrúra 4
doc Faktrúra 5
doc Faktúra 6
doc Faktúra 7
doc Faktúra 8
doc Faktúra 9
doc Faktúra 10
doc Faktúra 11
doc Faktúra 12
doc Faktúra 13
doc Faktúra 14
doc Faktúra 15
doc Faktúra 16
doc Faktúra 17
doc Faktúra 18
doc Faktúra 19
doc Faktúra 20
doc Faktúra 21
doc Faktúra 22
doc Faktúra 23
doc Faktúra 24
doc Faktúra 25
doc Faktúra 26
doc Faktúra 27
doc Faktúra 28
doc Faktúra 29
doc Faktúra 30
doc Faktúra 31
doc Faktúra 32
doc Faktúra 33
doc Faktúra 34
doc Faktúra 35
doc Faktúra 36
doc Faktúra 37
doc Faktúra 38
doc Faktúra 39
doc Faktúra 40
doc Faktúra 41
doc Faktúra 42
doc Faktúra 43
doc Faktúra 44
doc Faktúra 45
doc Faktúra 46
doc Faktúra 47
doc Faktúra 48
doc Faktúra 49
doc Faktúra 50
doc Faktúra 51
doc Faktúra 52
doc Faktúra 53
doc Faktúra 54
doc Faktúra 55
doc Faktúra 56
doc Faktúra 57
doc Faktúra 58
doc Faktúra 59
doc Faktúra 60
doc Faktúra 61
doc Faktúra 62
doc Faktúra 63
doc Faktúra 64
doc Faktúra 65
doc Faktúra 66
doc Faktúra 67
doc Faktúra 68
doc Faktúra 69
doc Faktúra 70
doc Faktúra 71
doc Faktúra 72
doc Faktúra 73
doc Faktúra 74
doc Faktúra 75
doc Faktúra 76
doc Faktúra 77
doc Faktúra 78
doc Faktúra 79
doc Faktúra 80
doc Faktúra 81
doc Faktúra 82
doc Faktúra 83
doc Faktúra 84
doc Faktúra 85
doc Faktúra 86
doc Faktúra 87
doc Faktúra 88
doc Faktúra 89
doc Faktúra 90
doc Faktúra 91
doc Faktúra 92
doc Faktúra 93
doc Faktúra 94
pdf Faktúra 95
pdf Faktúra 96
pdf Faktúra 97
pdf Faktúra 98
pdf Faktúra 99
pdf Faktúra 100
pdf Faktúra 101
pdf Faktúra 102
pdf Faktúra 103
pdf Faktúra 104
pdf Faktúra 105
pdf Faktúra 106
pdf Faktúra 107
pdf Faktúra 108
pdf Faktúra 109
pdf Faktúra 110
pdf Faktúra 111
pdf Faktúra 112
pdf Faktúra 113
pdf Faktúra 114
pdf Faktúra 115
pdf Faktúra 116
pdf Faktúra 117
pdf Faktúra 118
pdf Faktúra 119
pdf Faktúra 120
pdf Faktúra 121
pdf Faktúra 122
pdf Faktúra 123
pdf Faktúra 124
pdf Faktúra 125
pdf Faktúra 126
pdf Faktúra 127
pdf Faktúra 128
pdf Faktúra 129
pdf Faktúra 130
pdf Faktúra 131
pdf Faktúra 132
pdf Faktúra 133
pdf Faktúra 134
pdf Faktúra 135
pdf Faktúra 136
pdf Faktúra 137
pdf Faktúra 138
pdf Faktúra 139
pdf Faktúra 140
pdf Faktúra 141
pdf Faktúra 142
pdf Faktúra 143
pdf Faktúra 144
pdf Faktúra 145
pdf Faktúra 146
pdf Faktúra 147
pdf Faktúra 148
pdf Faktúra 149
pdf Faktúra 150
pdf Faktúra 151
pdf Faktúra 152
pdf Faktúra 153
pdf Faktúra 154
pdf Faktúra 155
pdf Faktúra 156
pdf Faktúra 157
pdf Faktúra 158
pdf Faktúra 159
pdf Faktúra 160
pdf Faktúra 161
pdf Faktúra 162
pdf Faktúra 163
pdf Faktúra 164
pdf Faktúra 165
pdf Faktúra 166
pdf Faktúra 167
pdf Faktúra 168
pdf Faktúra 169
pdf Faktúra 170
pdf Faktúra 171
pdf Faktúra 172
pdf Faktúra 173
pdf Faktúra 174
pdf Faktúra 175
pdf Faktúra 176
pdf Faktúra 177
pdf Faktúra 178
pdf Faktúra 179
pdf Faktúra 180
pdf Faktúra 181
pdf Faktúra 182
pdf Faktúra 183
pdf Faktúra 184
pdf Faktúra 185
pdf Faktúra 186
pdf Faktúra 187
pdf Faktúra 188
pdf Faktúra 189
pdf Faktúra 190
pdf Faktúra 191
pdf Faktúra 192
pdf Faktúra 193
pdf Faktúra 194
pdf Faktúra 195
pdf Faktúra 196
pdf Faktúra 197
pdf Faktúra 198
pdf Faktúra 199
pdf Faktúra 200
pdf Faktúra 201
pdf Faktúra 202
pdf Faktúra 203
pdf Faktúra 204
pdf Faktúra 205
pdf Faktúra 206
pdf Faktúra 207
pdf Faktúra 208
pdf Faktúra 209
pdf Faktúra 210
pdf Faktúra 211
pdf Faktúra 212
pdf Faktúra 213
pdf Faktúra 214
pdf Faktúra 215
pdf Faktúra 216
pdf Faktúra 217
pdf Faktúra 218
pdf Faktúra 219
pdf Faktúra 220
pdf Faktúra 221
pdf Faktúra 222
pdf Faktúra 223
pdf Faktúra 224
pdf Faktúra 225
pdf Faktúra 226
pdf Faktúra 227
pdf Faktúra 228
pdf Faktúra 229
pdf Faktúra 230
pdf Faktúra 231
pdf Faktúra 232
pdf Faktúra 233
pdf Faktúra 234
pdf Faktúra 235
pdf Faktúra 236
pdf Faktúra 237
pdf Faktúra 238

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z - rok 2013
doc Faktúra 1/2013
doc Faktúra 2/2013
doc Faktúra 3/2013
doc Faktúra 4/2013
doc Faktúra 5/2013
doc Faktúra 6/2013
doc Faktúra 7/2013
doc Faktúra 8/2013
doc Faktúra 9/2013
doc Faktúra 10/2013
doc Faktúra 11/2013
doc Faktúra 12/2013
doc Faktúra 13/2013
doc Faktúra 14/2013
doc Faktúra 15/2013
doc Faktúra 16/2013
doc Faktúra 17/2013
doc Faktúra 18/2013
doc Faktúra 19/2013
doc Faktúra 20/2013
doc Faktúra 21/2013
doc Faktúra 22/2013
doc Faktúra 23/2013
doc Faktúra 24/2013
doc Faktúra 25/2013
doc Faktúra 26/2013
doc Faktúra 27/2013
doc Faktúra 28/2013
doc Faktúra 29/2013
doc Faktúra 30/2013
doc Faktúra 31/2013
doc Faktúra 32/2013
doc Faktúra 33/2013
doc Faktúra 34/2013
doc Faktúra 35/2013
doc Faktúra 36/2013
doc Faktúra 37/2013
doc Faktúra 38/2013
doc Faktúra 39/2013
doc Faktúra 40/2013
doc Faktúra 41/2013
doc Faktúra 42/2013
doc Faktúra 43/2013
doc Faktúra 44/2013
doc Faktúra 45/2013
doc Faktúra 46/2013
doc Faktúra 47/2013
doc Faktúra 48/2013
doc Faktúra 49/2013
doc Faktúra 50/2013
doc Faktúra 51/2013
doc Faktúra 52/2013
doc Faktúra 53/2013
doc Faktúra 54/2013
doc Faktúra 55/2013
doc Faktúra 56/2013
doc Faktúra 57/2013
doc Faktúra 58/2013
doc Faktúra 59/2013
doc Faktúra 60/2013
doc Faktúra 61/2013
doc Faktúra 62/2013
doc Faktúra 63/2013
doc Faktúra 64/2013
doc Faktúra 65/2013
doc Faktúra 66/2013
doc Faktúra 67/2013
doc Faktúra 68/2013
doc Faktúra 69/2013
doc Faktúra 70/2013
doc Faktúra 71/2013
doc Faktúra 72/2013
doc Faktúra 73/2013
doc Faktúra 74/2013
doc Faktúra 75/2013
doc Faktúra 76/2013
doc Faktúra 77/2013
doc Faktúra 78/2013
doc Faktúra 79/2013
doc Faktúra 80/2013
doc Faktúra 81/2013
doc Faktúra 82/2013
doc Faktúra 83/2013
doc Faktúra 84/2013
doc Faktúra 85/2013
doc Faktúra 86/2013
doc Faktúra 87/2013
doc Faktúra 88/2013
doc Faktúra 89/2013
doc Faktúra 90/2013
doc Faktúra 91/2013
doc Faktúra 92/2013
doc Faktúa 93/2013
doc Faktúra 94/2013
doc Faktúra 95/2013
doc Faktúra 96/2013
doc Faktúra 97/2013
doc Faktúra 98/2013
doc Faktúra 99/2013
doc Faktúra 100/2013
doc Faktúra 101/2013
doc Faktúra 102/2013
doc Faktúra 103/2013
doc Faktúra 104/2013
doc Faktúra 105/2013
doc Faktúra 106/2013
doc Faktúra 107/2013
doc Faktúra 108/2013
doc Faktúra 109/2013
doc Faktúra 110/2013
doc Faktúra 111/2013
doc Faktúra 112/2013
doc Faktúra 113/2013
doc Faktúra 114/2013
doc Faktúra 115/2013
doc Faktúra 116/2013
doc Faktúra 117/2013
doc Faktúra 118/2013
doc Faktúra 119/2013
doc Faktúra 120/2013
doc Faktúra 121/2013
doc Faktúra 122/2013
doc Faktúra 123/2013
doc Faktúra 124/2013
doc Faktúra 125/2013
doc Faktúra 126/2013
doc Faktúra 127/2013
doc Faktúra 128/2013
doc Faktúra 129/2013
doc Faktúra 130/2013
doc Faktúra 131/2013
doc Faktúra 132/2013
doc Faktúra 133/2013
doc Faktúra 134/2013
doc Faktúra 135/2013
doc Faktúra 136/2013
doc Faktúra 137/2013
doc Faktúra 138/2013
doc Faktúra 139/2013
doc Faktúra 140/2013
doc Faktúra 141/2013
doc Faktúra 142/2013
doc Faktúra 143/2013
doc Faktúra 144/2013
doc Faktúra 145/2013
doc Faktúra 146/2013
doc Faktúra 147/2013
doc Faktúra 148/2013
doc Faktúra 149/2013
doc Faktúra 150/2013
doc Faktúra 151/2013
doc Faktúra 152/2013
doc Faktúra 153/2013
doc Faktúra 154/2013
doc Faktúra 155/2013
doc Faktúra 156/2013
doc Faktúra 157/2013
doc Faktúra 158/2013
doc Faktúra 159/2013
doc Faktúra 160/2013
doc Faktúra 161/2013
doc Faktúra 162/2013
doc Faktúra 163/2013
doc Faktúra 164/2013
doc Faktúra 165/2013
doc Faktúra 166/2013
doc Faktúra 167/2013
doc Faktúra 168/2013
doc Faktúra 169/2013
doc Faktúra 170/2013
doc Faktúra 171/2013
doc Faktúra 172/2013
doc Faktúra 173/2013
doc Faktúra 174/2013
doc Faktúra 175/2013
doc Faktúra 176/2013
doc Faktúra 177/2013
doc Faktúra 178/2013
doc Faktúra 179/2013
doc Faktúra 180/2013
doc Faktúra 181/2013
doc Faktúra 182/2013
doc Faktúra 183/2013
doc Faktúra 184/2013
doc Faktúra 185/2013
doc Faktúra 186/2013
doc Faktúra 187/2013
doc Faktúra 188/2013
doc Faktúra 189/2013
doc Faktúra 190/2013
doc Faktúar 191/2013
doc Faktúra 192/2013
doc Faktúra 193/2013
doc Faktúra 194/2013
doc Faktúra 195/2013
doc Faktúra 196/2013
doc Faktúra 197/2013
doc Faktúra 198/2013
doc Faktúra 199/2013
doc Faktúra 200/2013
doc Faktúra 201/2013
doc Faktúra 202/2013
doc Faktúra 203/2013
doc Faktúra 204/2013
doc Faktúra 205/2013
doc Faktúra 206/2013
doc Faktúra 207/2013
doc Faktúra 208/2013
doc Faktúra 209/2013
doc Faktúra 210/2013
doc Faktúra 211/2013
doc Faktúra 212/2013
doc Faktúra 213/2013
doc Faktúra 214/2013
doc Faktúra 215/2013
doc Faktúra 216/2013
doc Faktúra 217/2013
doc Faktúra 218/2013
doc Faktúra 219/2013
doc Faktúra 220/2013
doc Faktúra 221/2013
doc Faktúra 222/2013
doc Faktúra 223/2013
doc Faktúra 224/2013
doc Faktúra 225/2013
doc Faktúra 226/2013
doc Faktúra 227/2013
doc Faktúra 228/2013
doc Faktúra 229/2013
doc Faktúra 230/2013
doc Faktúra 231/2013
doc Faktúra 232/2013
doc Faktúra 233/2013
doc Faktúra 234/2013
doc Faktúra 235/2013
doc Faktúra 236/2013
doc Faktúra 237/2013

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č.546/2010 Z.z.- rok 2012
pdf Faktúra č.1/2012
pdf Faktúra č.2/2012
pdf Faktúra č.3/2012
pdf Faktúra č.4/2012
pdf Faktúra č.5/2012
pdf Faktúra č.6/2012
pdf Faktúra č.7/2012
pdf Faktúra č.8/2012
pdf Faktúra č.9/2012
pdf Faktúra č.10/2012
pdf Faktúra č.11/2012
pdf Faktúra č.12/2012
pdf Faktúra č.13/2012
pdf Faktúra č.14/2012
pdf Faktúra č.15/2012
pdf Faktúra č.16/2012
pdf Faktúra č.17/2012
pdf Faktúra č.18/2012
pdf Faktúra č.19/2012
pdf Faktúra č.20/2012
pdf Faktúra č.21/2012
pdf Faktúra č.22/2012
pdf Faktúra č.23/2012
pdf Faktúra č.24/2012
pdf Faktúra č.25/2012
pdf Faktúra č.26/2012
pdf Faktúra č.27/2012
pdf Faktúra č.28/2012
pdf Faktúra č.29/2012
pdf Faktúra č.30/2012
pdf Faktúra č.31/2012
pdf Faktúra č.32/2012
pdf Faktúra č.33/2012
pdf Faktúra č.34/2012
pdf Faktúra č.35/2012
pdf Faktúra č.36/2012
pdf Faktúra 37/2012
pdf Faktúra č.38/2012
pdf Faktúra č.39/2012
pdf Faktúra č.40/2012
pdf Faktúra č.41/2012
pdf Faktúra č.42/2012
pdf Faktúra č.43/2012
pdf Faktúra č.44/2012
pdf Faktúra č.45/2012
pdf Faktúra č. 46/2012
pdf Faktúra č.47/2012
pdf Faktúra č. 48/2012
pdf Faktúra č.49/2012
pdf Faktúra č.50/2012
pdf Faktúra č. 51/2012
pdf Faktúra č.52/2012
pdf Faktúra č.53/2012
pdf Faktúra č. 54/2012
pdf Faktúra č.55/2012
pdf Faktúra č.56/2012
pdf Faktúra č.57/2012
pdf Faktúra č.58/2012
pdf Faktúra č.59/2012
pdf Faktúra č.60/2012
pdf Faktúra č.61/2012
pdf Faktúra č. 62/2012
pdf Faktúra č.63/2012
pdf Faktúra č.64/2012
pdf Faktúra č. 65/2012
pdf Faktúra č. 66/2012
pdf Faktúra č. 67/2012
pdf Faktúra č. 68/2012
pdf Faktúra č. 69/2012
pdf Faktúra č.70/2012
pdf Faktúra č.71/2012
pdf Faktúra č.72/2012
pdf Faktúra č.73/2012
pdf Faktúra č.74/2012
pdf Faktúra č. 75/2012
pdf Faktúra č.76/2012
pdf Faktúra č. 77/2012
pdf Faktúra č. 78/2012
pdf Faktúra č. 79/2012
pdf Faktúra č. 80/2012
pdf Faktúra č. 81/2012
pdf Faktúra č. 82/2012
pdf Faktúra č. 83/2012
pdf Faktúra č.84/2012
pdf Faktúra č. 85/2012
pdf Faktúra č. 86/2012
pdf Faktúra č. 87/2012
pdf Faktúra č. 88/2012
pdf Faktúra č. 89/2012
pdf Faktúra č. 90/2012
pdf Faktúra č.91/2012
pdf Faktúra č. 92/2012
pdf Faktúra č. 93/2012
pdf Faktúra č. 94/2012
pdf Faktúra č.95/2012
pdf Faktúra č. 96/2012
pdf Faktúra č.97/2012
pdf Faktúra č. 98/2012
pdf Faktúra č. 99/2012
pdf Faktúra č. 100/2012
pdf Faktúra č. 101/2012
pdf Faktúra č. 102/2012
pdf Faktúra č. 103/2012
pdf Faktúra č. 104/2012
pdf Faktúra č. 105/2012
pdf Faktúra č. 106/2012
pdf Faktúra č. 107/2012
pdf Faktúra č. 108/2012
pdf Faktúra č. 109/2012
pdf Faktúra č.110/2012
pdf Faktúra č. 111/2012
pdf Faktúra č. 112/2012
pdf Faktúra č. 113/2012
doc Faktúra č.114/2012
doc Faktúra č. 115/2012
doc Faktúra č. 116/2012
doc Faktúra č. 117/2012
doc Faktúra č. 118/2012
pdf Faktúra č.119/2012
pdf Faktúra č. 120/2012
pdf Faktúra č. 121/2012
pdf Faktúra č. 122/2012
pdf Faktúra č. 123/2012
pdf Faktúra č. 124/2012
pdf Faktúra č. 125/2012
pdf Faktúra č. 126/2012
pdf Faktúra č. 127/2012
pdf Faktúra č. 128/2012
pdf Faktúra č.129/2012
pdf Faktúra č.130/2012
pdf Faktúra č. 131/2012
pdf Faktúra č. 132/2012
pdf Faktúra č. 133/2012
pdf Faktúra č. 134/2012
pdf Faktúra č. 135/2012
pdf Faktúra č. 136/2012
pdf Faktúra č. 137/2012
pdf Faktúra č. 138/2012
pdf Faktúra č. 139/2012
pdf Faktúra č. 140/2012
pdf Faktúra č.141/2012
pdf Faktúra č. 142/2012
pdf Faktúra č. 143/2012
pdf Faktúra č. 144/2012
pdf Faktúra č. 145/2012
pdf Faktúra č. 146/2012
pdf Faktúra č. 147/2012
pdf Faktúra č. 148/2012
pdf Faktúra č. 149/2012
pdf Faktúra č. 150/2012
pdf Faktúra č. 151/2012
pdf Faktúra č. 152/2012
pdf Faktúra č. 153/2012
pdf Faktúra č. 154/2012
pdf Faktúra č. 155/2012
pdf Faktúra č. 156/2012
pdf Faktúra č. 157/2012
pdf Faktúra č. 158/2012
pdf Faktúra č. 159/2012
pdf Faktúra č. 160/2012
pdf Faktúra č. 161/2012
pdf Faktúra č. 162/2012
pdf Faktúra č. 163/2012
pdf Faktúra č.164/2012
pdf Faktúra č. 165/2012
pdf Faktúra č. 166/2012
pdf Faktúra č. 167/2012
pdf Faktúra č. 168/2012
pdf Faktúra č. 169/2012
pdf Faktúra č. 170/2012
pdf Faktúra č. 171/2012
pdf Faktúra č. 172/2012
pdf Faktúra č. 173/2012
pdf Faktúra č. 174/2012
pdf Faktúra č. 175/2012
pdf Faktúra č. 176/2012
pdf Faktúra č. 177/2012
pdf Faktúra č. 178/2012
pdf Faktúra č. 179/2012
pdf Faktúra č.180/2012
pdf Faktúra č. 181/2012
pdf Faktúra č. 182/2012
pdf Faktúra č. 183/2012
pdf Faktúra č. 184/2012
pdf Faktúra č. 185/2012
pdf Faktúra č. 186/2012
pdf Faktúra č. 187/2012
pdf Faktúra č. 188/2012
pdf Faktúra č. 189/2012
pdf Faktúra č. 190/2012
pdf Faktúra č. 191/2012
pdf Faktúra č. 192/2012
pdf Faktúra č. 193/2012
pdf Faktúra č. 194/2012
pdf Faktúra č. 195/2012
pdf Faktúra č. 196/2012
pdf Faktúra č. 197/2012
pdf Faktúra č. 198/2012
pdf Faktúra č. 199/2012
pdf Faktúra č. 200/2012
pdf Faktúra č. 201/2012
pdf Faktúra č. 202/2012
pdf Faktúra č. 203/2012
pdf Faktúra č. 204/2012
pdf Faktúra č.205/2012
pdf Faktúra č. 206/2012
pdf Faktúra č. 207/2012
pdf Faktúra č. 208/2012
pdf Faktúra č. 209/2012
pdf Faktúra č. 210/2012
pdf Faktúra č.211/2012
pdf Faktúra č.212/2012
pdf Faktúra č. 213/2012
pdf Faktúra č.214/2012
pdf Faktúra č. 215/2012
pdf Faktúra č. 216/2012
pdf Faktúra č. 217/2012
pdf Faktúra č. 218/2012
pdf Faktúra č. 219/2012
pdf Faktúra č. 220/2012
pdf Faktúra č. 221/2012
pdf Faktúra č. 222/2012
pdf Faktúra č. 223/2012
pdf Faktúra č. 224/2012
pdf Faktúra č. 225/2012
pdf Faktúra č. 226/2012

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z - rok 2011
pdf Faktúra č.1/2011
pdf Faktúra č.2/2011
pdf Faktúra č.3/2011
pdf Faktúra č.4/2011
pdf Faktúra č.5/2011
pdf Faktúra č.6/2011
pdf Faktúra č.7/2011
pdf Faktúra č.8/2011
pdf Faktúra č.9/2011
pdf Faktúra č.102011
pdf Faktúra č.11/2011
pdf Faktúra č.12/2011
pdf Faktúra č.13/2011
pdf Faktúra č.14/2011
pdf Faktúra č.15/2011
pdf Faktúra č.16/2011
pdf Faktúra č.17/2011
pdf Faktúra č.18/2011
pdf Faktúra č.19/2011
pdf Faktúra č.20/2011
pdf Faktúra č.21/2011
pdf Faktúra č.22/2011
pdf Faktúra č.23/2011
pdf Faktúra č.24/2011
pdf Faktúra č.25/2011
pdf Faktúra č.26/2011
pdf Faktúra č.27/2011
pdf Faktúra č.28/2011
pdf Faktúra č.29/2011
pdf Faktúra č.30/2011
pdf Faktúra č.31/2011
pdf Faktúra č. 32/2011
pdf Faktúra č.33/2011
pdf Faktúra č. 34/2011
pdf Faktúra č. 35/2011
pdf Faktúra č.36/2011
pdf Faktúra č. 37/2011
pdf Faktúra č.38/2011
pdf Faktúra č.39/2011
pdf Faktúra č.40/2011
pdf Faktúra č.41/2011
pdf Faktúra č.42/2011
pdf Faktúra č.43/2011
pdf Faktúra č.44/2011
pdf Faktúra č..45/2011
pdf Faktúra č.46/2011
pdf Faktúra č.47/2011
pdf Faktúra č.48/2011
pdf Faktúra č.49/2011
pdf Faktúra č.50/2011
pdf Faktúra č.51/2011
pdf Faktúra č.52/2011
pdf Faktúra č.60/2011
pdf Faktúra č. 70/2011
pdf Faktúra č.85/2011
pdf Faktúra č.86/2011
pdf Faktúra č. 97/2011
pdf Faktúra č.102/2011
pdf Faktúra č. 109/2011
pdf Faktúra č.120/2011
pdf Faktúra č.131/2011
pdf Faktúra č. 121/2011
pdf Faktúra č.152/2011
pdf Faktúra č. 165/2011