Školský náučný EKO chodník

Školský náučný EKO chodník
„K Mergancovmu kameňu“

Bol vytvorený v mesiacoch júl – september 2010 v rámci projektu „Medzinárodným pobytom k prehĺbeniu environmentálnej a regionálnej výchovy“ spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.

Jeho cieľom je skvalitniť úroveň vzdelávania žiakov celého okresu Snina v oblasti environmentálnej a regionálnej výchovy. Absolvovať chodník nie je fyzicky náročné, chodník začína od autobusovej zastávky pri kultúrnom dome a vedie lesom k Mergancovmu kameňu.

Počet zastavení: 8
Dĺžka: 5 km
Čas prehliadky: 2 hodiny

Veríme, že školský náučný chodník sa bude páčiť nielen žiakom ale aj ostatným obyvateľom obce a jej návštevníkom, ktorí si informácie o jednotlivých zastaveniach budú môcť prečítať okrem slovenského jazyka tiež v poľskom a anglickom jazyku.

K ďalším neopomenuteľným výstupom vytvoreným v rámci projektu v úzkej spolupráci so Správou Národného parku Poloniny sú tiež:
- Informačný leták „K Mergancovmu kameňu“ propagujúci vybudovaný Školský náučný EKO chodník
- Metodická príručka environmentálnej a regionálnej výchovy „Poloniny – tajomné a málo poznané“
- DVD film „Poloniny – tajomné a málo poznané“
- Putovná výstava fotografií „Krajina, v ktorej žijem“, prezentujúca formou 10 panelov prírodné krásy, kultúrne dedičstvo a rôzne zaujímavosti z územia Polonín aj blízkeho územia partnerskej obce Baligród

1) Poloniny - najvýchodnejší slovenský národný park
2) Poloniny - súčasť medzinárodnej biosférickej rezervácie
3) Zaujímavosti Polonín
4) Pralesy - svetové prírodné dedičstvo
5) Svet živočíchov
6) Svet rastlín
7) História, ľud a kultúra spod Polonín
8) Gmina Baligród - poľská krajina za hranicou
9) Ulič - malebná dedina v Poloninách
10) Ulič - malebná dedina v Poloninách

Leták, príručka a DVD film boli distribuované do všetkých základných škôl v okrese Snina aj poľskej partnerskej obci Baligród. Putovná výstava fotografií „Krajina, v ktorej žijem“, bude postupne umiestňovaná do ďalších škôl v regióne Snina. Tešíme sa, že naša obec tak môže prispieť k zvyšovaniu úrovne poznatkov o environmentálnej a regionálnej výchove, čo je základ pre trvalo udržateľný rozvoj nášho krásneho regiónu.