Verejné obstarávania

V Ý Z V A
na predkladanie ponúk bez použitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) na uskutočnenie stavebných prác zákazky s názvom: „Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Ulič“.


V Ý Z V A

na predkladanie ponúk bez použitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) na uskutočnenie stavebných prác zákazky s názvom: "Rozšírenie materskej školy Ulič".

(94.8 kb)
(64.33 kb)
(88.52 kb)
(74.19 kb)
(489.05 kb)
(29.73 kb)
(174.6 kb)
(265.83 kb)
(56.19 kb)
(158 kb)
(82.5 kb)
(44.5 kb)
(61 kb)
(62 kb)
(83.5 kb)
(20.25 kb)
(25.33 kb)
(32.7 kb)
(60.34 kb)