Verejné obstarávania

V Ý Z V A
na predkladanie ponúk bez použitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) na uskutočnenie stavebných prác zákazky s názvom: „Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Ulič“.


V Ý Z V A

na predkladanie ponúk bez použitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) na uskutočnenie stavebných prác zákazky s názvom: "Rozšírenie materskej školy Ulič".

(174.6 kb)
(265.83 kb)
(56.19 kb)
(158 kb)
(82.5 kb)
(44.5 kb)
(61 kb)
(62 kb)
(83.5 kb)
(20.25 kb)
(25.33 kb)
(32.7 kb)
(60.34 kb)