Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | Pokyn zriaďovateľa k otvoreniu prevádzok ZŠ s MŠ A.Duchnoviča Ulič

P O K Y N

zriaďovateľa k otvoreniu

prevádzok ZŠ s MŠ Alexandra Duchnoviča, Ulič 137

     V súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.05.2020 a č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 a Rozhodnutím MŠVVaŠ SR som rozhodol o otvorení prevádzky materskej školy, základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ulič od 01.06.2020.

Čas prevádzky jednotlivých zariadení:

MŠ      6.30 h. – 15.30 h.

ZŠ       7.00 h. – 13.00 h.

ŠKD    11.00 h. – 13.00 h.

ŠJ        6.00 h. – 14.00 h.

    Záujem zákonných zástupcov žiaka o umiestnení dieťaťa a žiaka do zariadení si riaditeľka školy zistí v termíne do 22.05.2020.

Zároveň vydávam pokyn riaditeľke ZŠ s MŠ Alexandra Duchnoviča, Ulič 137 na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov všetkých zariadení a ich dezinfekcie pred otvorením, po mimoriadnom prerušení jednotlivých prevádzok kvôli prevencii nákazy COVID-19, v spolupráci so zriaďovateľom od 20.05.2020. 

                                                                                                                                      Ján Holinka, starosta obce

Zoznam aktualít