Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Akcie | Chránená dielňa v Uliči otvára Dvere do Polonín

Drevené kostolíky na východe Slovenska sú vyhľadávané turistami z celého sveta. Miniatúry týchto pamiatok, vytvorené v chránenej dielni v Uliči, si môžete pozrieť v uličskej Minigalérii. Chránená dielňa vznikla v roku 2006, kedy získala od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom priznanie postavenia chránenej dielne a postupne počet jej zamestnancov narástol na desať, z ktorých osem dnes pracuje priamo v drevovýrobe a ďalší dvaja zabezpečujú administratívny chod chránenej dielne a jej údržbu. Všetci zamestnanci majú zníženú pracovnú schopnosť o 45 – 60 % a práca v chránenej dielni im tak prináša vzácne pracovné uplatnenie v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti. Mnohí z nich utrpeli pri práci v drevovýrobe v minulosti úrazy s ťažkými následkami a stolárska dielňa im umožňuje uplatniť ich skúsenosti, kreatívne myšlienky a šikovnosť, aj napriek ich zdravotným problémom. „Ľudia zamestnaní v chránenej dielni našli nový zmysel života, keďže si uvedomili, že napriek svojmu telesnému handicapu sú pre spoločnosť potrební a navyše si prilepšili aj finančne. Stolári každodenne v dielni pracujú štyri hodiny, čo pomáha udržiavať ich pracovné návyky“, hovorí Ján Holinka, starosta obce Ulič. Jednou z bezpochyby najzaujímavejších aktivít chránenej dielne v Uliči je práca na Minigalérii drevených kostolíkov – chrámov východného obradu, ktoré patria k najcennejším kultúrnym pamiatkam regiónu, z ktorých sa mnohé zachovali dodnes a sedem z nich je zapísaných v zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska. Minigaléra ponúka repliky niektorých zachovalých drevených cerkví, ale pripomína aj tie, ktoré boli zničené alebo prenesené do múzeí. V chránenej dielni vytvorili dodnes 12 miniatúr z dubového a borovicového dreva v mierke 1:10, ktoré sú voľne dostupné v obecnom parku a každoročne lákajú množstvo turistov nielen z blízkeho okolia. „Drevené kostolíky vyrobené v našej chránenej dielni sa stali jednou z najväčších atrakcií v obci a regióne a sú lákadlom na zastavenie pre turistov v NP Poloniny“, hovorí Ján Holinka. Šikovní stolári a umeleckí rezbári z chránenej dielne pomáhajú pri propagácii turizmu v regióne aj ďalšími umeleckými dielami rozmiestnenými v prírode v okolí obce, tvoriac tak jedinečný komplex pod názvom „Dvere do Polonín“. Svojou tvorivou prácou vytvorili drevenú zmenšeninu rozmanitej fauny a flóry národného parku ležiaceho v bezprostrednej blízkosti a ponúkajú turistom možnosť nahliadnuť do tajov nedotknutej prírody aj prostredníctvom vlastnoručne vyrobených drevených informačných tabúľ, či makety „Parku tmavej oblohy Poloniny“. Diela budú čoskoro doplnené o veľké drevené sochy mýtických postáv, ktoré podľa legiend žili v lesoch Polonín, ale aj ďalšie umelecké diela, ktorými stolári z chránenej dielne dotvoria komplex „Dvere do Polonín“ a zviditeľnia tak tento nádherný región. Projekt chránenej dielne v Uliči bol za takmer osem rokov fungovania podporený sumou 69 620,35 € a výsledky ukazujú, že spojenie snahy ponúknuť možnosť uplatnenia ľuďom zo zdravotným postihnutím a odhodlania nachádzať zaujímavé riešenia na podporu rozvoja regiónu, prináša svoje ovocie, ktoré by mohlo byť podnetným impulzom aj pre iné obce, či mestá. „Určite by sa v každej obci našli možnosti uplatnenia ľudí s telesným postihnutím, ak nie priamo vo výrobe, tak pri rôznych údržbárskych, či iných prácach“, hovorí Ján Holinka a dodáva, že „spolupráca s ÚPSVR Humenné bola bezproblémová a prospešná pre všetkých“. Budúcnosť však prinesie nové výzvy, ktorým budeme musieť spoločne čeliť tak, aby takého úspešné projekty mohli fungovať aj naďalej.