Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 68)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o dielo č. 02/2022 Vybudovanie enviroučebne v obci Ulič Odb.: Obec Ulič
Dod.: KG-STAV GROUP s.r.o.
16 867.20 €
1-56/2022-CPKE-ON Nájom pozemku C-KN parc.č. 437, k.ú. Ulič Odb.: Obec Ulič
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
Darovacia zmluva zo dňa 09.09.2022 Dar - naftová elektrocentrála Odb.: Obec Ulič
Dod.: Občianska agentúra komunitného rozvoja 1317
2 000 €
1218/2022OPR "Poloniny - ozveny minulosti Karpát" Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
33 148.50 €
Príkazná zmluva zo dňa 5.8.2022 Folklórne vystúpenie FSk Parchovianka na 53.ročníku FKaŠ v obci Ulič Odb.: Obec Ulič
Dod.: Jozef Topoľovský
154 €
Dohoda č. 22/35/054/78 zo dňa 27.07.2022 Poskytnutie FP na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ v rámci projektu "Cesta na trh práce 3"- Opatrenie č. 2 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
7 453.53 €
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 14.7.2022 Praga V3S-T912-sklápač Odb.: Adríán Basoš
Dod.: Obec Ulič
1 105 €
Zmluva o spolupráci zo dňa 15.7.2022 (4) Účinkujúci - 53.ročník FKaŠ v Uliči Odb.: Obec Ulič
Dod.: Mária Mandzáková
150 €
Zmluva o spolupráci zo dňa 15.7.2022 (3) Účinkujúci - 53.ročník FKaŠ v Uliči Odb.: Obec Ulič
Dod.: Martina Zimovčáková
150 €
Zmluva o spolupráci zo dňa 15.7.2022 (2) Organizátor -53.ročník FKaŠ v Uliči Odb.: Obec Ulič
Dod.: Dominika Novotná
500 €
Zmluva o spolupráci zo dňa 15.7.2022 (1) Moderátor - 53.ročník FKaŠ v Uliči Odb.: Obec Ulič
Dod.: Dominika Novotná
300 €
270/2022/OPR Dotácia na 53.ročník FKaŠ v obci Ulič Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
6 000 €
Kúpna zmluva zo dňa 14.07.2022 Odplatný prevod vlastníctva nehnuteľností: - podiel 1/1 na pozemkoch - parc.č. C KN 24/1 o výmere 109 m2 a parc. č. C KN 24/2 o výmere 25 m2 Odb.: Mgr. Ľudmila Holecová
Dod.: Obec Ulič
131.32 €
Dohoda o spolupráci zo dňa 29.06.2022 Prekládka hniezda bociana bieleho v obci Ulič na pozemku parc.č. 812 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Kúpna zmluva zo dňa 19.06.2022 Odplatný prevod vlastníctva nehnuteľností - podiel 1/1 na pozemkoch parc.č. C KN 18, C KN 17, E KN 56 a budovu súp.č. 174 Odb.: Mgr. Zdeno Gossányi
Dod.: Obec Ulič
11 000 €
Zmluva zo dňa 20.06.2022 Odohranie divadelného predstavenia: Faraóni Odb.: Obec Ulič
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča
700 €
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 1.4.2022 Odb.: Občianska agentúra komunitného rozvoja 1317
Dod.: Obec Ulič
0 €
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Ulič
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
0 €
N20200225001D04 Dodatok č. N20200225001D04 k Zmluve o spolupráci č. N20200225001 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
63 837.92 €
Darovacia zmluva zo dňa 19.05.2022 Dar - Defibrilator ZOLL PLUS Odb.: Obec Ulič
Dod.: Heimatstern e.V.
1 038 €
Generované portálom Uradne.sk