Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 83)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
N20200109004D04 DODATOK č. N20200109004D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni Odb.: Obec Ulič
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
Dodatok č. 1 Zníženie výšky poskytnutej dotácie Odb.: Obec Ulič
Dod.: Environmentálny fond
10 000 €
Kúpna zmluva zo dňa 28.12.2022 Predaj pozemku parc. „C“ KN 646/44 o výmere 2040 m² a parc. „C“ KN 646/46 o výmere 2145 m² z dôvodu osobitného zreteľa za cenu 1,02 €/m² na základe znaleckého posudku. Odb.: Mgr.Patrik Wiener
Dod.: Obec Ulič
4 268.70 €
E4586 08U05 Ulič-opatrenia na zvýšenie úrovne ochrany starostlivosti o životné prostredie Odb.: Obec Ulič
Dod.: Environmentálny fond
23 090 €
Zmluva o grantovom účte zo dňa 23.12.2022 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0 €
2235054192 Aktivácia znevýhodnených UoZ Odb.: Obec Ulič
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
Zmluva zo dňa Audit IÚZ 2021 a KÚZ 2021 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Ing. Anna Mamajová-audítor
1 620 €
Zmluva o dielo zo dňa 15.08.2022 Zabezpečenie komplexného procesu verejného obstarávania pre projekt "Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Ulič" Odb.: Obec Ulič
Dod.: Mgr. Ľubica Straková
3 000 €
62/003/22 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 62/003/22 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
31 491.07 €
62/004/20 Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 62/004/20 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
120 000 €
Zmluva zo dňa 29.11.2022 Vytvorenie zvukového a obrazového záznamu Odb.: Obec Ulič
Dod.: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
0 €
223501034 Dohoda č. 22/35/010/34 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
012022 Zmluva o dielo č.012022 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Marek Gerboc - MARCOMP
23 540 €
N20200127013D02 Dodatok č.02 k Zmluve o spolupráci Odb.: Obec Ulič
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
N20200109004D03 Dodatok č. N20200109004D03 k zmluve č. N20200109004 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
Zmluva o dielo č. 02/2022 Vybudovanie enviroučebne v obci Ulič Odb.: Obec Ulič
Dod.: KG-STAV GROUP s.r.o.
16 867.20 €
1-56/2022-CPKE-ON Nájom pozemku C-KN parc.č. 437, k.ú. Ulič Odb.: Obec Ulič
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
Darovacia zmluva zo dňa 09.09.2022 Dar - naftová elektrocentrála Odb.: Obec Ulič
Dod.: Občianska agentúra komunitného rozvoja 1317
2 000 €
1218/2022OPR "Poloniny - ozveny minulosti Karpát" Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
33 148.50 €
Príkazná zmluva zo dňa 5.8.2022 Folklórne vystúpenie FSk Parchovianka na 53.ročníku FKaŠ v obci Ulič Odb.: Obec Ulič
Dod.: Jozef Topoľovský
154 €
Generované portálom Uradne.sk