Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
N20200225001D03 Dodatok č. N20200225001D03 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1124/2021/OPR Poskytnutie dotácie pre projekt "Udržme si šport" Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
5000 €
- Zámena pozemkov Odb.: Ing.Slavko Cogan
Dod.: Obec Ulič
- Prenájom pozemkov Odb.: Prešovský samosprávny kraj
Dod.: Obec Ulič
- Účet pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
1468/2021/OPR Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000 €
21/35/054/081 "Podpora zamestnanosti" Odb.: Obec Ulič
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
- Zmluva o spoločnom postupe vo veci vybudovania cyklotrasy Poloniny Trail Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
- Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
042021 Predaj pozemku CKN parc.č. 874/10 Odb.: JUDr. Jozef Macejka
Dod.: Obec Ulič
614.04 €
032021 Predaj pozemku CKN parc.č .740/4 a parc.č.740/5 Odb.: PaedDr.Jana Kočanová
Dod.: Obec Ulič
307.02 €
3210984 Zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO Odb.: Obec Ulič
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000 €
10 Dodatok č. 10 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.41/005/11 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
1 Dodatok č.1 k Zmluve o vypôžičke Odb.: Obec Ulič
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
2021 Odber vzoriek biologického materiálu a následná diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Detský Ados s.r.o.
2050 €
2021 Zmluva o sprostredkovaní likvidácie odpadu Odb.: Obec Ulič
Dod.: Nemocnica Snina,s.r.o.
10 €
Generované portálom Uradne.sk