Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 29)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
N20200109004D02 Dodatok č. N20200109004D02 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
- Vypracovanie cieľovej stratégie cestovného ruchu v okrese Snina Odb.: Obec Ulič
Dod.: KROKEM s.r.o.
1409/2021 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Odb.: Obec Ulič
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
40000 €
1408/2021 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Odb.: Obec Ulič
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
45000 €
01/EVS/2021 Zariadenia pre skvalitnenie procesov v rámci projektu "Integrovaná príprava rozvoja regiónu Sniny" Odb.: Obec Ulič
Dod.: DD21 s.r.o.
14987.83 €
- Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemku zo dňa 02.07.2021 Odb.: Prešovský samosprávny kraj
Dod.: Obec Ulič
925.32 €
- Prenájom pozemkov o výmere 117 m2 vo vlastníctve a spoluvlastníctve obce Ulič Odb.: Prešovský samosprávny kraj
Dod.: Obec Ulič
101.64 €
- Odplatný prevod vlastníctva nehnuteľnosti - pozemok parc. č. C-KN č. 646/40 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Ing. Jakub Holinka
38.28 €
- Odplatný prevod podielového vlastníctva nehnuteľnosti: podiel 1/7 na pozemku - parc. č. EKN 592/2 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Mgr. Jana Majcherová
13.92 €
- Odplatný prevod podielového vlastníctva nehnuteľnosti: podiel 2/21 na pozemku - parc. č. EKN 592/2 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Mária Kelemecová
9.28 €
- Odplatný prevod podielového vlastníctva nehnuteľnosti: podiel 1/7 na pozemku - parc. č. EKN 592/2 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Michal Bunča
13.92 €
- Prenájom pozemkov pre projekt "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa". Odb.: Prešovský samosprávny kraj
Dod.: Obec Ulič
101.64 €
- Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
N20200225001D03 Dodatok č. N20200225001D03 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1124/2021/OPR Poskytnutie dotácie pre projekt "Udržme si šport" Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
5000 €
- Zámena pozemkov Odb.: Ing.Slavko Cogan
Dod.: Obec Ulič
- Prenájom pozemkov Odb.: Prešovský samosprávny kraj
Dod.: Obec Ulič
- Účet pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
1468/2021/OPR Projekt "Vybavenie komunitného centra" Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000 €
21/35/054/081 "Podpora zamestnanosti" Odb.: Obec Ulič
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Generované portálom Uradne.sk