Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 95)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/35/054/461 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN Odb.: Obec Ulič
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
1 711 €
3230883 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Ulič
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
012023 Poloniny Trail - Ulič Odb.: Obec Ulič
Dod.: KG-STAV GROUP s.r.o.
121 483.28 €
12022 Dodávka a montáž detského a workout ihriska Odb.: Obec Ulič
Dod.: FUN & PLAY s. r. o.
23 388 €
Dodatok č. 12 Dodatok č. 12 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 41/005/11 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0 €
Dodatok č.2 zo dňa 06.04.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Ulič
Dod.: SEWA, a.s.
0 €
N20200109004D05 Dodatok č. N20200109004D05 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKKÚ Odb.: Obec Ulič
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
Zmluva zo dňa 28.03.2023 Zriadenie vecného bremena - parc.č C-KN 652/3 a E-KN 2108 Odb.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dod.: Obec Ulič
0 €
Kúpna zmluva zo dňa 29.03.2023 Odplatný prevod vlastníctva nehnuteľností: - podiel 1/1 na pozemkoch - parc.č. C KN 250/3 o výmere 117 m2 Odb.: Anna Chochrunová
Dod.: Obec Ulič
127.53 €
Kúpna zmluva zo dňa 28.03.2023 Predaj pozemku CKN č.664/29, zast.plocha o výmere 83m2 Odb.: VVConsult, s. r. o.
Dod.: Obec Ulič
345 €
Zmluva zo dňa 10.2.2023 Odvysielanie audiovizuálneho diela - krátkometrážny dokumentárny film pod názvom Poloniny - ozveny minulosti Karpát Odb.: Obec Ulič
Dod.: TV-SKV s.r.o.
120 €
Zmluva zo dňa 10.02.2023 Odvysielanie audiovizuálneho diela - krátkometrážny dokumentárny film pod názvom Poloniny - ozveny minulosti Karpát Odb.: Obec Ulič
Dod.: CONET ISP s. r. o.
120 €
N20200109004D04 DODATOK č. N20200109004D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni Odb.: Obec Ulič
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
Dodatok č. 1 Zníženie výšky poskytnutej dotácie Odb.: Obec Ulič
Dod.: Environmentálny fond
10 000 €
Kúpna zmluva zo dňa 28.12.2022 Predaj pozemku parc. „C“ KN 646/44 o výmere 2040 m² a parc. „C“ KN 646/46 o výmere 2145 m² z dôvodu osobitného zreteľa za cenu 1,02 €/m² na základe znaleckého posudku. Odb.: Mgr.Patrik Wiener
Dod.: Obec Ulič
4 268.70 €
E4586 08U05 Ulič-opatrenia na zvýšenie úrovne ochrany starostlivosti o životné prostredie Odb.: Obec Ulič
Dod.: Environmentálny fond
23 090 €
Zmluva o grantovom účte zo dňa 23.12.2022 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0 €
2235054192 Aktivácia znevýhodnených UoZ Odb.: Obec Ulič
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
Zmluva zo dňa Audit IÚZ 2021 a KÚZ 2021 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Ing. Anna Mamajová-audítor
1 620 €
Zmluva o dielo zo dňa 15.08.2022 Zabezpečenie komplexného procesu verejného obstarávania pre projekt "Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Ulič" Odb.: Obec Ulič
Dod.: Mgr. Ľubica Straková
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk