Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 113)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kúpna zmluva zo dňa 22.09.2023 Odplatný prevod vlastníctva nehnuteľnosti - podiel 1/1 na pozemku - parc.č. CKN 466, druh pozemku - zast.plocha nádvorie o výmere 198 m2 Odb.: Peter Kudelás
Dod.: Obec Ulič
732.60 €
022023 Ulič - rozšírenie kanalizácie IV.časť Odb.: Obec Ulič
Dod.: KG-STAV GROUP s.r.o.
164 382.96 €
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_822 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít Odb.: Obec Ulič
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
2409169744 Poistná zmluva číslo: 2409169744 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
1 709.16 €
Zmluva o Balíkovo účte zo dňa 18.8.2023 Zmluva o Balíkovom účte SK92 0900 0000 0004 6252 2380 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
Zmluva o Balíkovo účte zo dňa 18.08.2023 Zmluva o Balíkovom účte SK02 0900 0000 0000 8692 2152 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
2/2023 Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu vrátane vypracovania štúdie uskutočniteľnosti "Ulič-rozšírenie kanalizácie IV.časť." Odb.: Obec Ulič
Dod.: K&P AGENCY s.r.o.
8 400 €
08/2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie športovo - rekreačnej zóny v obci Ulič Odb.: Obec Ulič
Dod.: STUDIO, s.r.o.
55 800 €
1081/2023/OPR 54.ročník FKaŠ v obci Ulič Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
5 000 €
1148/2023/01 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Ulič
0 €
KRHZ-PO-VO-183-030/2023 Príves nákladný Odb.: Obec Ulič
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
12023 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu množstvový zber č.1/2023 Odb.: RK Charita n.o.
Dod.: Obec Ulič
0 €
Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 62/004/20 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
185 000 €
N20200127013D03 Dodatok č. 03 k Zmluve o spolupráci Odb.: Obec Ulič
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
N20200109004D06 DODATOK č. N20200109004D06 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
IROP-Z-302071CVQ9-76-98 Projekt "Obec Ulič-predprojektová príprava športovo relaxačnej zóny pri Uličke" Odb.: Obec Ulič
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
57 662.34 €
Zmluva o grantovom účte zo dňa 29.05.2023 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Ulič
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0 €
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve č.E458608U04 Odb.: Obec Ulič
Dod.: Environmentálny fond
0 €
23/35/054/461 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN Odb.: Obec Ulič
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
1 711 €
3230883 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Ulič
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk