Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

ZO Jednota dôchodcov Slovenska Ulič

Základná organizácia JDS Ulič
Plán činnosti na rok 2011

3.2.2011

 • Otvorenie
 • Stav členskej základne
 • Kooptácia nových členov do výboru
 • Príprava jubileí dôchodcov od 75 rokov
 • Vystavenie členských preukazov
 • Príprava členskej schôdze
 • Rôzne
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

3.3.2011

 • Otvorenie
 • Kontrola plnenie úloh
 • Vyriešenie návštevy sauny, posilňovne v spolupráci s obecným úradom Ulič
 • Členská schôdza – oslava MDŽ 12.3.2011
 • Rôzne
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

7.4.2011

 • Otvorenie
 • Kontrola plnenia úloh
 • Pripomienky z členskej schôdze
 • Vyhodnotenie členskej schôdze
 • Spolupráca s obecným úradom Ulič – výstava ručných prác
 • Výstup na Mergencov kameň
 • Rekondičné pobyty – informácie
 • Rôzne
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

5.5.2011

 • Otvorenie
 • Kontrola plnenia úloh
 • Zájazd Poľsko – Baligrod – v spolupráci s OcÚ Ulič
 • Deň matiek v spolupráci so ZŠ Ulič
 • Výstup na Vysoký vrch chata, opekačka
 • Rôzne
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

2.6.2011

 • Otvorenie
 • Kontrola plnenia úloh
 • Návšteva kúpaliska ŠarošPatak
 • Poznaj svoj región – Starinská priehrada
 • Výstup na Javorník
 • Rôzne
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

7.7.2011

 • Otvorenie
 • Kontrola plnenia úloh
 • Príprava na FKaŠ v spolupráci s OcÚ Ulič
 • Štatistické hlásenie – revízna komisia
 • Pochod na Valalštinu – Chodník M.Poliščuka
 • Účasť na cyklistickej túre v okolí
 • Rekondičné pobyty v spolupráci s MO JDS Snina
 • Rôzne
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

4.8.2011

 • Otvorenie
 • Kontrola plnenia úloh
 • Návšteva ŠarošPataku
 • Výstup na Kremenec
 • Hvezdáreň Kolonica
 • Poznaj svoj región v spolupráci MO JDS Snina
 • Príprava členskej schôdze
 • Rôzne
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

1.9.2011

 • Otvorenie
 • Kontrola plnenia úloh
 • Výstup na Sninský kameň – Morské oko
 • Príprava na mesiac úcty k starším
 • Beseda s lekárom podľa možnosti ortopéd
 • Príprava členskej schôdze
 • Rôzne
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

6.10.2011

 • Otvorenie
 • Kontrola plnenia úloh
 • Úcta k starším v spolupráci so ZŠ Ulič
 • Beseda pri čaji
 • Beseda s Ing. Stachom – sociálny ústav Snina
 • Poznaj okolie – Sociálny ústav - Nová Sedlica
 • Zájazd Poľsko alebo Užhorod
 • Rôzne
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

3.11.2011

 • Otvorenie
 • Kontrola plnenia úloh
 • Príprava na čas vianočný – zvyky, koledy
 • Posedenie pri čaji
 • Rôzne
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

1.12.2011

 • Otvorenie
 • Kontrola plnenia úloh
 • Čas vianočný
 • Príprava výročnej členskej schôdze
 • Informácia o hospodárení
 • Vyhodnotenie spolupráce s OcÚ Ulič
 • Rôzne
 • Návrh na uznesenie
 • Záver


Počas juliánskeho Silvestra v Uliči vznikla ZO JDS

Nie je tajomstvom, že naša populácia starne. Tak je to aj v Sninskom okrese, kde sa zvyšuje počet obyvateľov v dôchodkovom veku. Práve z toho dôvodu Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Snine pod vedením Jána Morochoviča chce zaktivizovať občanov v dôchodkovom veku, aby aj v tejto ťažkej dobe vyvíjali aktivity vo svojich bydliskách nielen v prospech seba, ale aj samotnej obce.
OO JDS v Snine sa doposiaľ podarilo založiť okrem Mestskej organizácie v Snine základné organizácie v Pčolinnom, Klenovej, Ubli, Kalnej Roztoke. Pripravuje sa založenie v Belej nad Cirochou a 13. Januára 2011 bola založená ZO v Uliči, keď dôchodcovia „silvestrovali“ na ustanovujúcej schôdzi. Veľkú pomoc pri vzniku ZO JDS Ulič poskytol staronový starosta Ján Holinka, čo sa odzrkadlilo na počte členov, ktorých je už pri vzniku organizácie 60. V úvode schôdze predseda OO JDS Ján Morochovič oboznámil prítomných s úlohami a cieľmi Jednoty dôchodcov Slovenska ako občianskeho združenia. Potom nasledovala voľba výboru a predsedu. Predsedníčkou Základnej organizácie JDS v Uliči sa stala Ing. Dominika Poliščuková.
Schôdzu spríjemnilo aj vystúpenie žiakov miestnej ZŠ v Uliči a Senioranky zo Sniny pod vedením Anny Jakubcovej za hudobného sprievodu Juraja Timka, ktorá vystúpila so svojim programom zvykov a tradícií, viažucich sa od Vianoc do Troch kráľov a k Silvestru. Tento program mnohým pohladil srdce a vylúdil úsmev na tvári.
O tom, že starosta dobre hospodáril v starom roku, svedčí skutočnosť, že svojich dôchodcov pohostil a v čase jeho neprítomnosti na schôdzi ho zastupoval poslanec obecného úradu Michal Šanta, ktorý v budúcnosti bude úzko spolupracovať so ZO JDS v obci. Senioranka na záver ešte zaspievala hymnu dôchodcov a tým sa rozlúčila s novými členmi, s ktorými – pevne veríme – bude aktívna spolupráca.
Schôdzu ukončil starosta Ján Holinka prisľúbením podpory a pomoci dôchodcom pri zriadení klubových priestorov pre činnosť ZO JDS v Uliči.