Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obeculic.sk spravuje Obec Ulič je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ulič

Adresa:
Obecný úrad Ulič
Ulič 89
067 67 Ulič

IČO: 00323691

IBAN: SK20 5600 0000 0089 2275 9001

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Snina
Región: Horný Zemplín
Počet obyvateľov: 807
Rozloha: 2515 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1451

Všeobecné informácie: ulic@obeculic.sk
Podateľňa: podatelna@obeculic.sk
Starosta: starosta@obeculic.sk , Tel.:0907 186 789
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obeculic.sk

Matrika Ulič: 057 / 769 41 32 (od 1.1.2024 bude matrika fungovať v obmedzenom režime, a to iba každú stredu od 9.00 do 13.00).

Komunitné centrum Kotva: kckotva.ulic@gmail.com, 057 / 779 58 52
Terénny sociálny pracovník: tspulic@gmail.com, 0917 900 273

Sekretariát: 

Tel.: 057 / 769 41 36
E-mail: ulic@obeculic.sk

Kompetencie:
Obec Ulič je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk