Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Akcie | Športovo-oddychový areál pri Zbojskom potoku patrí všetkým

Predkladateľom tohto projektu je občianske združenie Čemerica Stakčín, ktorá spája ľudí a pozitívnym vzťahom k prírode, ku kultúrnym a historickým hodnotám regiónu, s chuťou vytvárať miesta vhodné na oddych, športovanie či zábavu. Veľmi dobrú spoluprácu nadviazalo toto združenie s našou obcou Ulič a takisto aj s miestnymi dobrovoľnými organizáciami. Vďaka tejto skutočnosti sa spoločnými silami doteraz podarilo v obci vybudovať niekoľko zaujímavých miest, napríklad náučno-oddychovú zónu s inovatívnymi a hravými prvkami nazvanú Dvere do Polonín, školský náučný chodník či netradičný Rusínsko-slovenský slovník pod holým nebom. V súčasnosti sa vytvára Galéria drevených sôch v miestnom historickom parku. Absentuje tu areál, ktorý by miestnym ľuďom i návštevníkom ponúkal športové využitie a zmysluplné trávenie voľného času aktívnym relaxom. Riešenie tohto nedostatku ponúka výborný priestor v tesnej blízkosti Zbojského potoka, ktorý je v súčasnosti schátravený a nevyužitý, častokrát sa stáva miestom tvorenia čiernych skládok. Iniciátorom myšlienky vytvorenia netradičného športovo-oddychového areálu boli miestni mladí ľudia, predovšetkým členovia hasičského dobrovoľného zboru. Snahou tohto projektu je za účasti obyvateľov obce i členov tu pôsobiacich dobrovoľných združení a miestnych organizácii premeniť zaujímavé, no nevyužité, neupravené a neestetické miesto pri rieke Zbojský potok v našej obci na netradičný areál, ktorý bude poskytovať oddych, zábavu, možnosť trávenia voľného času všetkým vekovým kategóriám, zároveň bude poskytovať informácie a nenásilnou formou prehlbovať environmentálne povedomie verejnosti. Spoločnými brigádami dedinčanov sa areál popri toku Zbojského potoka, ktorý sa často stáva miestom čiernych skládok, vyčistí a upraví. Vytvorí sa plážové ihrisko, ktoré v dedine absentuje. Miesto sa doplní o preliezačky a hojdačky, tiež o netradičné hravé prvky: drevený šachovnicový stôl, drevenú skladačku so živočíchmi, informačnú tabuľu zameranú na triedenie odpadu a negatívach divokých skládok, na ktorej výrobe sa budú podieľať aj žiaci miestnej základnej školy. Areál bude skrášlený a dotvorený oddychovými lavičkami,, altánkom, výsadbou zelene, trávnika. Vzniknutý areál poskytne doteraz absentujúci priestor na športovo-oddychové aktivity, ponúkne možnosť efektívne a aktívne využívať voľný čas. NP Poloniny Iveta Buraľová