Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Akcie | Ako Švajčiari na východe investovali

V Zemplínskych Hámroch sa vďaka tomuto programu podarilo zrealizovať projekt Objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch, ktorého súčasťou je náučný chodník s 13 obnovenými pamiatkami, objektmi a významnými lokalitami obce, dokumentujúcimi jej niekdajšiu priemyselnú históriu. Ako sme vás v minulosti informovali, je to napríklad muravanica so sýpkou, vodný hámor či vysoká pec. Cieľ zatraktívniť obec i jej okolie sa darilo napĺňať už vlani, keď sa miestne parkoviská počas víkendov plnili autami z rôznych kútov východného Slovenska. Obec Ulič môže zasa návštevníkov prilákať Minigalériou drevených kostolíkov. Tvorí ju 8 replík gréckokatolíckych a pravoslávnych chrámov, ktoré stoja alebo v minulosti stáli v Uličskej a Ublianskej doline a ktoré vytvorili v miestnej Chránenej dielni v mierke 1:10. Delegácia hostí pokračovala prehliadkou expozície drevených sôch v historickom parku, realizovanej projektom História spod Polonín oživená v starom dreve, ktorého cieľom bolo jednak priblížiť zaujímavé osobnosti, staré legendy, známe miesta či historické udalosti regiónu a takisto oživiť staré vymierajúce remeslo –rezbárstvo. V parku bolo osadených 12 sôch s informačnými tabuľami, 5 z nich práve za prispenia Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Projekt zahŕňa aj revitalizáciu minerálneho prameňa Osadné v NP Poloniny, dobudovanie infraštruktúry v Karpatských bukových pralesoch v lokalite Stužica, oživenie najstaršej zachovalej cesty na Hornom Zemplíne, známu ako Porta Rusica, skvalitnenie a doplnenie infraštruktúry cyklistického chodníka ikon Nová Sedlica - Inovce, ktorý prezentuje drevené cerkvi a spája ich s prírodným dedičstvom dvoch chránených území NP Poloniny a CHKO Vihorlat, ako aj vytvorenie informačných tabúľ a oddychových miest pre návštevníkov a miestnych ľudí v okolí obce Ubľa či zlepšenie podmienok vidieckeho turizmu v doline Ruského Potoka v NP Poloniny. O tom, že projekty podporené Programom švajčiarsko – slovenskej spolupráce úradu vlády prinášajú ľuďom skutočný úžitok, sa delegácia hostí presvedčila aj v Dlhom nad Cirochou. Už v máj totiž obec vďaka finančnému príspevku Švajčiarskej konfederácie môže spustiť do skúšobnej prevádzky kapacitne rozšírenú čistiareň odpadových vôd, kde budú čistené odpadové vody od cca 3100 obyvateľov obce Dlhé nad Cirochou a susediacej obce Modra nad Cirochou. Spracované podľa TS Úradu vlády SR a Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie v SR