Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 04.01.2021

Prvýkrát v histórii elektronickou formou

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15.02. do 31.03.2021 a po prvýkrát výlučne elektronicky. Obyvatelia sa elektronicky budú sčítavať svojpomocne.

Sčítanie obyvateľov je povinnosť, ktorú majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v SR trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
* Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
* Údaje v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrka 31. decembra 2020 na piatok 01. januára 2021.
* Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.
Sčítanie domov a bytov:
Sčítanie prebieha od 01.06.2020 do 12.02.2021 bez účasti obyvateľov a s využitím existujúcich registrov.
* Realizuje sa prostredníctvom už existujúcich dátových zdrojov. Zníži sa tak administratívna záťaž obyvateľov.
* Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania.
* Sčítanie domov a bytov vykonáva mesto a výlučne pomocou elektronického systému.
* K dispozícii obyvateľom bude kontaktné miesto a asistovaná služba - bližšie o tomto Vás budeme priebežne informovať.
Viac info získate na: https://www.scitanie.sk/ako-sa-scitat


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >