Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Medzinárodným enviropobytom k prehĺbeniu environmentálnej a regionálnej výchovy

Medzinárodným enviropobytom k prehĺbeniu environmnentálnej a regionálnej výchovy

Poľsko - Slovenská republika

Medzinárodným enviropobytom k prehĺbeniu environmentálnej a regionálnej výchovy

Obec Ulič realizuje ďalší projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, ktorého celkové oprávnené náklady boli schválené vo výške 44 154 €.

Jeho hlavnou myšlienkou je nadviazať cezhraničnú spoluprácu v oblasti environmentálnej výchovy, ochrany a zveľaďovania prírody a spoločná propagácia prírodného bohatstva a kultúrneho dedičstva Východných Karpát. Domácim partnerom a odborným garantom projektu je Správa Národného parku Poloniny v Stakčíne. Zahraničným partnerom je obec Baligród v susednom Poľsku. V priebehu 7 mesiacoch sa zrealizuje niekoľko zaujímavých aktivít. 4- dňové pobyty žiakov oboch miestnych škôl v Uliči a Baligróde pod názvom envirotábor „Poznaj a chráň“ majú za cieľ umožniť im spoznať priľahlé územie susedných krajín, vzájomne poznávať kultúru dvoch podobných národov, odstraňovať jazykové i sociálne bariéry medzi slovenskou a poľskou mládežou, vštepovať deťom pozitívny vzťah k prírode, k jej ochrane, k ekologickému mysleniu, zdôrazniť jedinečnosť regionálneho kultúrneho i prírodného dedičstva. Výsledkom ich pobytu budú videozáznamy, fotografický materiál, výtvarné a literárne práce, úvahy a postrehy, ktoré budú spracovávané do DVD prezentácie a putovnej výstavy s názvom „Krajina, v ktorej žijem“. Jej vernisáž bude prebiehať v septembri na pôde miestnej školy. V rámci aktivít schváleného projektu bude v obci Ulič vybudovaný školský náučný chodník, ktorého cieľom je informovať žiakov i prichádzajúcich návštevníkov o prírodných, kultúrnych i historických hodnotách samotnej obce i jej okolia. Informácie budú verejnosti sprístupnené formou informačných tabúľ a informačných letákov v dvojjazyčnej slovensko-poľskej mutácii. Slávnostné ukončenie projektu bude prebiehať na slovensko-poľskom pohraničí Ruské sedlo – Roztoki Górne, kde bude do života uvedená nová metodická príručka pre pedagógov, DVD film o realizovaných environmentálnych aktivitách i zaujímavých regionálnych prvkoch územia a slovensko-poľský informačný leták o školskom náučnom chodníku. Snahou projektu je zvýšiť úroveň poznatkov detí a mládeže o svojom i susednom prihraničnom regióne, pomôcť pedagógom zefektívniť ich prácu prostredníctvom zakúpenej techniky a pomôcok, tiež materiálu obsahujúceho množstvo informácií o danom regióne s možnosťou ich aplikácie v environmentálnej a regionálnej výchove a rozšíriť infraštruktúru náučných chodníkov v regióne o nový školský náučných chodník.

„Poznaj a chráň“ – envirotábor v Uliči

V dňoch 22. – 25. apríla 2010 sa v Uliči konal prvý zo štyroch envirotáborov s názvom „Poznaj a chráň“. 40 mladých ľudí – žiakov ZŠ Ulič a poľských žiakov zo susedného Baligródu - počas štyroch dní sprevádzalo výborné počasie, bohatý program a družná atmosféra. Pobyt sa niesol v duchu spoznávania prírodných, kultúrnych i historických zaujímavosti nášho regiónu, odstraňovania jazykových i sociálnych bariér medzi mladými ľuďmi, vštepovania úcty a lásky k životnému prostrediu. Po privítaní a slávnostnom obede sa slova ujali samotní žiaci z Uliča, ktorí svojich nových cezhraničných priateľov sprevádzali obcou a predstavili jej atraktívne a zaujímavé miesta. 22. apríl - Deň Zeme sme si pripomenuli a uctili aktívnou formou ochrany prírody. V spolupráci s pracovníkmi NP Poloniny sme vyčistili rieku Uličku. Výsledkom bolo asi 500 l odpadu rôzneho druhu. Súčasťou pobytu pri rieke bol aj jej biomonitoring. Náučný chodník Udava - Balnica nás previedol územím NP Poloniny, jej pralesovitými ekosystémami, až na slovensko-poľskú hranicu, kde dodnes premáva raritná bieščadská úzkokoľajka z roku 1895. V dedinke Osadné sme navštívili jedinečnú kryptu vojakov padlých v bojoch počas 1. svetovej vojny. Envirotábor bol spestrený množstvom ekohier a súťaží. Nechýbali spoločenské večery či táborák. Výtvarné, literárne práce, získaný fotografický materiál – to všetko bude v priebehu ďalších aktivít projektu spracované na účely zefektívnenia vyučovacieho procesu na predmetoch environmentálnej a regionálnej výchovy.

Michaela Janková z 8. ročníka 4 dni opísala takto:

O tom ako ten čas rýchlo letí sme sa mohli presvedčiť počas štyroch dni envirotábora v Uliči. Tábor bol zameraný hlavne na spoznávanie histórie obce Ulič a okolitých dedín, ale aj na priblíženie krás NP Poloniny našim poľským priateľom. Už teraz môžem povedať aj za ostatných, že my sme si z tohto podujatia odniesli oveľa viac. Okrem dobrého pocitu, že sme mohli trochu pomôcť okolitej prírode zberom odpadkov, sme si našli aj nové kamarátky a kamarátov. S poľskými priateľmi nám bolo naozaj dobre. Výborne sme sa spolu zabávali. Snažili sme sa využiť každú voľnú chvíľku čo najlepšie.Každý deň sme sa venovali novým aktivitám. Prvý deň bol historicko-spoznávací. Aj keď máme rôzne pamiatky rovno pred nosom, vedeli sme o nich veľmi málo. Dnes už sme bohatší o nové informácie.Druhý deň sme sa vybrali pomôcť našej „matke prírode“. Zbavovali sme rieku Uličku od množstva odpadkov, ktoré tam nahádzali nepriatelia prírody. Pohľad na odpadky, ktoré sme nakoniec naložili na traktor, bol hrozný.Sobotňajšia túra bola pre mnohých veľmi vyčerpávajúca. Oplatilo sa nám však navštíviť aj krásnu a čistú prírodu v blízkosti dedinky Osadne plnú čerstvého vzduchu. Objavili sme rôzne stopy a typické znaky po živočíchoch žijúcich v tejto oblasti.Cestou autobusom domov sa takmer nikomu nechcelo od únavy rozprávať. Po celodennej túre sme boli vyčerpaní. Aspoň na malú chvíľu si od nás učitelia mohli oddýchnuť. Len čo sme vystúpili z autobusa pred obecným úradom, hneď sme nabrali nový dych. Vybehli sme na ihrisko, kde sme hrali rôzne hry. Náročný deň sme ukončili „pastovou vojnou“.Posledný deň tábora sme už všetci chodili so sklonenými hlavami. Nemohli sme uveriť ako tie krásne štyri dni rýchlo ubehli. Na záver sme si ešte zaspievali piesne, ktoré nás naučili naši kamaráti z Poľska, urobili sme si posledné spoločné fotografie a tábor sme ukončili rozlúčkou na obecnom parkovisku. Posledné zamávanie a slzy v očiach.

Čo najviac upútalo Martina Ryľáka zo 7. ročníka?

Z envirotábora ma najviac upútal výlet na poľsko – slovenskú hranicu. Cesta bola síce dlhá, ale počas nej sme videli veľa zaujímavosti ako medvedie a jelenie stopy, trus zvierat žijúcich v tejto oblasti a mnohé ďalšie krásy prírody. Popri chodníku boli informačné tabule o rastlinách, zvieratách a o celej prírode, ktoré nám poskytli ďalšie informácie.Na konci, pre nás nekonečnej túry, nás čakalo veľké prekvapenie. Stáli sme na hranici dvoch krajín a predsa tam nebola žiadna colnica a ani hranica. Voľne sme sa prechádzali po území našich priateľov z Poľska. Poliaci nám ukázali úzkokoľajku, ktorá sa zachovala z minulosti a v súčasnosti premáva už len počas sezóny.
Poslednou zastávkou bola krypta v Osadnom, v ktorej sa nachádzajú pozostatky vojakov z I. svetovej vojny.

Diana Kočanová z 8. ročníka po túre po náučnom chodníku Udava – Balnica napísala:

Z Uliča sme sa doviezli autobusom k začiatku náučného chodníka a ďalej sme pokračovali pešo. Spočiatku sme hundrali, že je to pre nás náročné, keďže sme v noci toho veľa nenaspali. Krásy prírody nás vôbec neočarili. Ale keď nám pani Buraľová ukázala stopy medveďa, hneď sme spozorneli a prírodu okolo sme si začali všímať pozornejšie. Na ďalších miestach sme objavili stopy jeleňa, vĺčí a líščí trus. Na informačných tabuliach sme sa dozvedeli zaujímavosti o rastlinách a živočíchoch, ktoré sa nachádzajú v tejto časti NP Poloniny. Prestávku sme mali až na poľskej strane pri úzkokoľajke v Balnici. V minulosti, keď sme chceli prekročiť hranice, potrebovali sme cestovný pas. Dnes je to omnoho jednoduchšie, lebo nepotrebujeme nič. Naši poľskí priatelia boli na chvíľočku vo svojej rodnej zemi, ale domov sa ešte nechceli vrátiť, lebo u nás na Slovensku im bolo dobre.Cesta späť trvala iba krátko. Z kopca sme zleteli ako nabité strely. V dedinke Osadne sme sa ešte zastavili v krypte, v ktorej sa nachádzali pozostatky vojakov z I. svetovej vojny. Toľko hrôzy na jednom mieste sme ešte nikdy nevideli.
Domov sme si odnášali pekné, ale aj smutné spomienky, ktoré sme zvečnili na fotografiách.

Patrícia Vajdová – žiačka 7. ročníka to zhodnotila takto:

Envirotábor „Poznaj a chráň“ bola vydarená akcia. Všetky akcie tábora boli super. Najviac ma upútal výlet na poľskú hranicu medzinárodným náučným chodníkom NP Poloniny. Hoci to bola namáhavá túra, spoločne sme ju zvládli. Pre nás to bola dobrodružná a zaujímavá cesta peknou prírodou. Zážitkom, ale dosť smutnou spomienkou pre mňa bola krypta z I. svetovej vojny v dedinke Osadné. Na jednom mieste sme videli pozostatky 1600 vojakov. Hrozné, ale aj poučné.Envirotábor sa mi páčil aj preto, že počas štyroch dni som spoznala veľa nových kamarátov.

Tomášovi Macejkovi zo 6. ročníka sa pobyt tiež páčil:

Hneď v prvý deň sme sa zoznámili s našimi priateľmi z Poľska. Starší žiaci pre nás na spestrenie programu pripravili rôzne súťaže: kŕmenie jogurtom so zaviazanými očami, tancovanie na novinách, .... V závere nechýbala diskotéka.Druhý deň sme sa vybrali čistiť rieku Uličku, ktorú znečisťujú naši spoluobčania a my ju každoročne čistíme. Pomáhali nám aj poľskí priatelia. Po vyčistení rieky sme sa venovali biomonitoringu rieky Ulička. Zistili sme, aké živočíchy žijú v našich vodách, či je rieka znečistená alebo nie a aké rastliny sa nachádzajú na brehoch riek. Táto činnosť ma zaujala najviac, lebo som sa dozvedel opäť niečo nové.

Séria envirotáborov pokračuje

Slovensko-poľskí školáci v doprovode svojich pedagógov sa stretli už po tretí krát, aby počas medzinárodných envirotáborov „Poznaj a chráň“ prehĺbili svoje regionálne vedomosti, spoznali zaujímavosti a osobitosti susedného kraja za hranicou, vzájomne sa zblížili a rozvíjali schopnosť komunikácie. Envirotábor v Poľsku v dňoch 13. – 16. mája 2010 mal bohatý program. Úlohu sprievodcov obce Baligród veľmi dobre zvládli poľskí žiaci. Spoločne sme navštívili mnohé pamätné a zaujímavé miesta: vojenský cintorín, židovský cintorín, pamiatky obetiam II. svetovej vojny či staré kostoly. Upútala nás rozsiahla expozícia Múzea Bieščadského národného parku v Ustrzykach Dolnych. Nezabudnuteľným zážitkom bola prehliadka Solinského jazera. Štvordňový pobyt bol sprevádzaný rôznymi hrami, súťažami, veselými spoločnými večerami. Po dvojtýždňovej prestávke sa koncom mesiaca máj 2010 stretli žiaci ZŠ Ulič a ZŠ Baligród na ďalšom spoločnom pobyte, opäť v Uliči. Zaujímavosti okolia obce, návšteva Kolonického observatória, VN Starina, unikátneho kostolíka v Ruskom Potoku či prehliadka Náučného chodníka Miroslava Poliščuka – to všetko vypĺňalo program 40 mladým ľudom - účastníkom III. envirotábora.

Envirotábor po štvrtý krát

Posledný zo série envirotáborov „Poznaj a chráň“ bol realizovaný opäť v poľskom Baligróde. 20 žiakov v doprovode pedagógov vycestovalo do družobnej obce, aby sa opäť stretlo so svojimi rovesníkmi a v priebehu 4 dní spoznávalo prírodu, kultúru, históriu prihraničného regiónu a mohlo ju následne porovnávať s našimi podmienkami. Zaujímavá bola expozícia netradičného Ekomúzea v Myckowciach so stovkami makiet drevených cerkví. Okrem poľských kostolíkov sú v príjemnom prostredí umiestnené aj slovenské, z nášho okolia. Celodenná exkurzia na Solinské jazerá bola obohatená o plavbu loďou a návštevu kúpeľného mesta Polancyk. Nové informácia z oblasti neživej prírody sme načerpali počas prehliadky náučnej geologickej lokality. Ani tentokrát nechýbalo množstvo hier, súťaží, zábavy, posedenia pri ohni. Využili sme aj možnosť kúpania sa v neďalekej krytej plavárni. Ako skonštatovali žiaci oboch krajín, o mnohých pamiatkach či zaujímavých historických udalostiach svojej doliny doteraz ani nevedeli. Ak chceli svojich priateľov sprevádzať po obci, museli si to naštudovať, a aj to považujú za prínos tohto projektu. Sú radi, že majú možnosť stretnúť sa, nadviazať nové priateľstvá. Zistili, že naše krajiny a ľudia v nich majú veľa podobného. Len veľmi málo času potrebovali na to, aby odstránili jazykové bariéry. Získali nové poznatky a predovšetkým iný, citlivejší pohľad na prírodu vôkol seba, na jej bohatstvo a dary. Vedia, že envirotábormi sa ich úloha v danom projekte nekončí, sú si vedomí, že to „naučené a prežité“ musia odovzdať ďalej: vo svojich príbehoch, básniach či kresbách.