Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vojenský cintorín

Obec Ulič leží v uličskej doline na sútoku Uličky so Zbojským potokom v nadmorskej výške 268 m n. m.. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1451. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 998 obyvateľov. Dopady vojenských operácií obec pocítila takmer okamžite po vypuknutí prvej svetovej vojny. Po obsadení Dary ruskými vojskami generála Lavra Kornilova, strategickým bodom sa stalo sedlo Karcaba. Tu sa rakúsko-uhorské vojská z Užockého priesmyku mohli najrýchlejšie prepraviť po úzkokoľajke cez Ulič. Vojnové udalosti sa po druhýkrát k obci priblížili na jar 1915, kedy frontová línia sa ustálila severne v obciach Topoľa,  Ruský Potok a Zboj. Vojnový cintorín v Uliči sa nachádza na západnom okraji obecného cintorína. Miesto posledného odpočinku tu našlo 71 vojakov. Výmera cintorína je 451 m². V období zriadenia bol samostatným cintorínom, postupne splynul s obecným cintorínom. Cintorín pozostáva zo 65 vojnových hrobov, z ktorých je 61 hrobov jednotlivých a 4 hroby spoločné. Známych podľa mien je 45 vojakov, z ktorých je 39 rakúsko-uhorských vojakov a 6 ruskí vojaci. Neznámych je 26 vojakov. Zaujímavosťou je, že v spoločnom hrobe č. 21 je pochovaný ruský generál Nikolaj Nikolajevič Mirbach. Vojnový cintorín vznikol v roku 1917. Dozor nad cintorínom v období 1. ČSR zabezpečovala Žandárska stanica v Uliči a údržbu hrobov Alexander Popovič z Uliča. V súčasnosti je v správe Obecného úradu v Uliči.

Hroby sú vo vstupnej časti usporiadané v troch radoch. V centrálnej časti okolo kríža sú usporiadané v kruhu. Pôvodne boli hroby označené drevenými krížmi. V strede cintorína sa nachádzal drevený centrálny kríž a celý bol oplotený dreveným plotom so vstupnou bránkou. Výsadbu tvorili solitéry smrekov vysadené po obvode cintorína. Cintorín bol udržiavaný ešte krátko po druhej svetovej vojne, potom začal zarastať krovinami. V roku 2003 sa začala jeho rekonštrukcia. Odstránený bol nálet krovín, postavený centrálny kríž a na všetky hroby boli osadené drevené náhrobné kríže s menovkami pochovaných vojakov. Celý cintorín bol oplotený, osadená bola vstupná brána a informačný panel. Cintorín je riadne udržiavaný.