Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

V tejto sekcii sa nenachádzajú žiadné dokumenty.

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

(438.07 kb)
(143.96 kb)
(2610.89 kb)
(1013.5 kb)
(262 kb)
(634.92 kb)
(2321.54 kb)
(1958 kb)
(2009.5 kb)
(481 kb)
(4194.72 kb)
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Mandátna zmluva
pdf Zmluva o bežnom účte
pdf Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 41/004/11
pdf Dexia Komunál Superlinka - Zmluva o kontokorentnom úvere č. 41/005/11
pdf DOHODA č.17/§50j/2011
pdf Dodatok k zmluve č.41/032/10
pdf Dodatok k zmluve č.41/033/10
pdf Kúpna zmluva
pdf Dodatok č.2 k Zmluve o úvere č.41/033/10
pdf Dodatok č.5 k Zmluve o úvere č.41/031/06
pdf Mandátna zmluva č. 02/BGS/2011 (BGS KONZULT- Ing. Štefan Janko)
pdf Zmluva o dodaní služby a tovaru (Peter Janoško-FINAL)
pdf Zmluva o dielo č. 01/2011A (RobSON-Ing. Róbert Šmajda)
pdf Poistná zmluva č. 5720035938
pdf Zmluva o dielo (Topstav s.r.o. Snina)
pdf Zmluva o dielo č.012011A /RobSON/
pdf Mandátna zmluva (MIDEY, s.r.o. Sobrance )
pdf Zmluva o poskytnutí služieb (KaP AGENCY s.r.o., Dedačov)
pdf Zmluva - audit účtovnej závierky za rok 2010
pdf Zmluva o dielo č.04/11/RE (REKOS,s.r.o., Snina)
pdf Zmluva o kontokorentnom úvere č. 41/005/11 - Dodatok č. 1
pdf Zmluva o úvere č. 41/031/06 - Dodatok č. 6
pdf Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 41/033/10 - Dodatok č.3
pdf Rozhodnutie o zmene projektu č. Z061/4.1/2012
pdf Zmluva č. 394/2012-ORHC - PSK
pdf Zmluva o poskytnutí služieb - Akadémia vzdelávania
pdf Mandátna zmluva č. 1/2012 (Eurocoop partner, s.r.o.)
pdf Mandátna zmluva č. 2/2012 (Eurocoop partner s.r.o.)
doc Kúpna zmluva - Schuster Dušan, Ulič 274 zo dňa 5.3.2013
doc Zmluva o využívaní elektronických služieb - UNION ZP
doc Zmluva o kontokorentnom úvere č.41/005/11
pdf Verejná výhláška - Oznámenie
pdf Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) 41/033/10 - Dodatok č.4
doc Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
doc Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Regionálny zberný dvor separovaného odpadu Ulič
doc Dodatok č. DOD/01-2013/023/2013-IZ-5.0/V
doc Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
doc Zmluva o poskytnutí NFP č. Z 2212012018001
doc Dodatok č.DOD/02-2013//023/2013-IZ-5.0/V
doc Kúpna zmluva č.13/11/13 - Komunálna technika s.r.o. Nitra
doc DOHODA o podmienkach vykonávania menš.ob.služieb pre obec
doc DOHODA č. 31/DOS/SV - UPSVaR
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnití NFP č. zmluvy 045/4.1MP/2011
doc Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
doc Zmluva č. 2/2014 o distirbúcii vysielania TV Zemlín pre káblový distirbučný systém v obci Ulič
doc Mandátna zmluva č. 01/2014
pdf Dodatok č.3 k Zmluve o kontokorentnom úvere 41/005/11
pdf Dodatok č. 5 k Zmlvue o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) 41/033/10
pdf Zmuva o terminovanom úvere
pdf Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
doc Mandátna zmluva "Rekonštrukcia objektu budúceho komunitného centra v obci Ulič"
jpg Zmluva o poskytovaní služieb - opravy verejného rozhlasu
jpg Zmluva o poskytovaní služieb - opravy - verejného osvetlenia
jpg Zmluva o poskytovaní služieb - poruchy káblovej televízie
pdf Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-PO-1202/2014-011
doc Zmluva o poskytnutí služby č.05/VO/2015
pdf Dohoda č.15/2015/§54-VZ
doc Zmluva o dielo č.03/2015-Rekonstrukcia objektu budúceho komunitného centra v obci Ulič
doc Zmluva o dielo - Modernizácia budovy ObZS Ulič
doc Kúpna zmluva - obec Ulič - Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
pdf Zmluva o kontokorentnom úvere 41/005/11-Dodatok č.4
pdf Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č.41/033/10
doc Kúpna zmluva č.01/KCV/2015-Exteriérové vybavenie
doc Kupna zmluva č.02/KCV/2015-Interierové vybavenie
doc Kúpna zmluva č.03/KCV/2015-Výpočtová technika
doc Kúpna zmluva č.04/KCV/2015-Biela technika